Sporna je visina od 12 spratova

“Normal tours” je počeo pripreme za gradnju zgrade od 12 spratova pored hotela “Podgorica ”, arhitekte protestovale
135 pregleda 10 komentar(a)
Hotel Podgorica, Foto: Luka Zeković
Hotel Podgorica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 04.01.2016. 07:08h

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu zivotne sredine je kompaniji “Normal tours” izdao urbanističko - tehničke uslove (UTU) 12. aprila 2013. godine za izgradnju objekta centralnih djelatnosti, na urbanističkoj parceli broj 9. Iz tog Sekretarijata, međutim, nijesu odgovorili na pitanje “Vijesti” da li je, shodno izdatoj dokumentaciji, omogućeno da ta firma može izgraditi zgradu od 12 spratova pored hotela “Podgorica”.

Kompanija „Normal tours”, vlasnika Žarka Burića je, kako je ranije saopšteno, počela pripreme za izgradnju poslovne zgrade od 12 spratova pored tog hotela.

“Vrijednost investicije je 5,7 miliona eura. Završetak radova je planiran za oktobar iduće godine, zgrada će imati 5.756,80 metara kvadratnih, odnosno 12 spratova”, saopšteno je iz kompanije.

Planovi firme “Normal tours” nisu naišli na odobravanje arhitekata i članova Fejsbuk grupe “Kana / ko ako ne arhitekt?”, koji su zatražili da se prekine gradnja nebodera pored hotela “Podgorica”, da se hotel proglasi za kulturno dobro prvog reda i da mu se u skladu sa tim odrede granice. Zatražili su i da se izmjene i dopune DUP-a “Rekreativno - kulturna zona na obali rijeke -južni dio” iz novembra 2012. godine odmah stave van snage.

Iz Sekretarijata su odgovorili da su na zahtjev investitora “Normal tours” izdali UTU za izgradnju objekta centralnih djelatnosti, na urbanističkoj parceli broj 9 u zahvatu DUP-a „Rekreativno-kulturna zona na obali Morače - južni dio, zona B“- izmjene i dopune u Podgorici.

“Postupak izrade DUP-a “Rekreativna - kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio” - izmjena i dopuna, otpočeo je u skladu sa zakonskim odredbama, donošenjem odluke o izradi plana, koju je donio gradonačelnik 16. 03. 2010. godine...a shodno Programu uređenja prostora Glavnog grada za 2010. godinu”, naveli su iz Sekretarijata.

Iz resornog Sekretarijata je saopšteno da je nakon sprovedenog tenderskog postupka izrada predmetnog planskog dokumenta ustupljena preduzeću „Inkoplan“, odlukom o ustupanju izrade od 12. 7. 2012. godine.

“Postupajući po zakonskoj proceduri, nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva održivog razvoja i turizma, novembra 2012. godine, na Predlog Izmjena i dopuna DUP-a „RKZ na obali Morače južni dio“, planski dokument je usvojila Skupština Glavnog grada, odlukom od 29. 11. 2012. godine, čime je završena procedura izrade i donošenja planskog dokumenta”, naveli su iz Sekretarijata. Javna rasprava Nacrta plana je, kako je saopšteno, obavljena u periodu od 26. 09. 2012. do 10. 10. 2012. godine, sa centralnom javnom raspravom, koja je održana 3. 10. 2012. godine. Naveli su da je predmetni planski dokument objavljen na sajtu Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.