POVORKA BILA ZAKAZANA ZA 18. SEPTEMBAR

Forum Progres: Ombdusman potvrdio povredu prava na okupljanje u NK

Iz Foruma navode da je Zaštitnik ukazao na nejasnost navoda da bunt radnika može biti uperen ka LGBT populaciji, kada je zakazani skup takođe socijalnog karaktera
1 komentar(a)
Parada ponosa 2015, Foto: Vijesti
Parada ponosa 2015, Foto: Vijesti
Ažurirano: 02.01.2016. 16:39h

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ocijenio je da je organizatorima Povorke ponosa u Nikšiću povrijeđeno pravo na okupljanje privremenom zabranom tog skupa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), saopšteno je iz LGBT Foruma Progres. Iz te organizacije su podsjetili da je skup u organizaciji LGBT Foruma Progres i Hiperiona, koji je bio zakazan za 18. septembar prošle godine privremeno je zabranila policija uslijed navoda da ne može obezbjediti učesnike skupa i da će održavanje zakazanog skupa dovesti do većeg narušavanja javnog reda i mira u Nikšiću. Ocijenjeno je i da predloženi datum koji su predložili organizatori može izazvati “ogroman revolt građana, uzimajući u obzir činjenicu da je to i Dan oslobođenja Nikšića i da će istog dana biti održano više kulturno-zabavnih događaja. Podsjeća se da su po privremenoj zabrani, organizatori skupa, podnijeli žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao drugostepenom organu, koja je potom odbijena kao neosnovana. Nevladine organizacije su nakon toga podnijele pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ombdusman je u mišljenju ocijenio da je zabranom skupa organizatorima povrijeđeno njihovo pravo na mirno javno okupljanje jer je Uprava policije, nakon prve dvije zabrane održavanja mirnog okupljanja imala dovoljno vremena da po trećoj prijavi obezbijedi uspješno organizovanje povorke i otkloni bezbjednosne rizike. U mišljenju se navodi da je Uprava policije u međuvremenu uspješno učestvovala u organizaciji treće povorke ponosa u Podgorici i pored brojnih najava o bezbjednosim rizicima i održavanju kontra demonstracije. Ombdusman je ocijenio da je podnosilac pritužbe bio lišen efikasnog domaćeg lijeka za povredu prava na slobodu okupljanja jer je MUP kao drugostepeni organ donijelo odluku kojim se predmetna žalba odbija kao neosnovana. Zaštitnik je istakao činjenicu da su podnosioci predstavke prvi prijavili skup, dok druga okupljanja planirana za isti datum nijesu bila formalno prijavljena, te da iz utvrđenih činjenica smatra da Uprava policije nije preduzela sve mjere u vezi prijetnji navijačkih grupa. Iz Foruma navode da je Zaštitnik ukazao na nejasnost navoda da bunt radnika može biti uperen ka LGBT populaciji, kada je zakazani skup takođe socijalnog karaktera. "U preporuci, Institucija Zaštitnika navodi da je neophodno da Uprava policije sa organizatorima povorke sprovede niz različitih javnih aktivnosti, koji će doprinijeti ostvarenju što povoljnije klime za omogućenje ostvarenja prava na okupljanje LGBT osoba u Nikšiću", kaže se u saopštenju. Ombdusman smatra da je nužno poboljšati saradnju između NVO i organa državne i lokalne samouprave, kao bi se blagovremeno reagovalo na rizike u takvim i sličnim situacijama i odlučno postupilo u primjeni najvišeg nivoa dostignutih standarda ljudskih prava u Crnoj Gori. "LGBT Forum Progres i Hiperion pozdravljaju mišljenje i preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sa posebnom pohvalom korišćenja slučajeva iz međunarodne prakse, kao i detaljne analize međunarodne i domaće regulative i primjenom iste u ovom slučaju", navodi se u saopštenju. Ističe se da mišljenje Zaštitnika može da predstavlja ozbiljan podsticaj vladinoj LGBT politici koja, kako smatraju u LGNT Forumu Progres, duže od godinu bilježi ozbiljnu stagnaciju u implementaciji.

Preporučujemo za Vas