DIJELE ISTU STRANU

Sudije i novinari ne smiju biti suparnici

„Sudije i novinari dijele istu stranu u borbi za pravu. Sudije i novinari ne smiju biti suparnici, sudije i novinari su garant zaštite prava građana“, poručila je Simonović
1 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Boris Pejović
Zoran Pažin, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 21.12.2015. 12:13h

Sudovi ne smiju biti pod pritiskom medija, ocijenjeno je na današnjoj obuci i poručeno da sudije i novinari, u borbi za pravdu, dijele istu stranu i ne smiju biti suparnici.

Obuka „Unapređenje pristupa i transparentnosti pravosuđa – odnos sudstva i medija“ dio je projekta „Unapređenje saradnje između pravosuđa i medija u Crnoj Gori“, koji je finansijski podržala holandska Ambasada u Beogradu.

Predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, poručila je da je sadržajna i pravovremena informacija kiseonik svake demokratije, a da su mediji između grana vlasti glavna kompnenta da takva informacija dođe do građana.

„Sudovi i sudije ne smiju biti pod pritiskom bilo koga, a ponajmanje medija. Oni moraju da formiraju svoj slobodan sud o krivično pravnoj stvari ili građansko pravnoj stvari i o predmetu donesu slobodan sud, bez uticaja i stvaranja ambijenta za očekivanu odluku“, kazala je ona.

To je, kako je dodala, u današnjem vremenu vrlo teško.

„Svjedoci smo da se prate određeni predmeti, i to samo određeni, i interesantno je da, kad dođu po žalbi, uoči odlučivanja vijeća, ti predmeti ponovo upotpunjuju stranice određenih medija i na izvjestan način želi se uticati na sudsko vijeće kako bi očekivana odluka imala prođu na ovoj ili onoj strani“, rekla je Medenica.

Kako je rekla, sudije i sudovi moraju raditi samo po zakonu i Ustavu. „Svaki pritisak mora biti izvan njihovog profesionalnog domašaja, odnosno da budu toliko profesionalno jaki da se takvim pritiscima odupru“.

Predsjednica Udruženja sudija, Hasnija Simonović, objasnila je da se ideja za projekat, kojim bi odnos medija i sudstva bio unaprijeđen, javila prije par godina.

„Kad smo postali svjesni, kroz naše iskustvo i izvještaje relevantnih međunarodnih organizacija, da ovaj odnos nije na zadovoljavajućem nivou“, rekla je ona.

Simonović je kazala da odnos između sudstva i medija treba da bude razumljiv, zasnovan na otvorenosti, poštovanju, lišen svakog pritiska.

„Iskustvo koje smo stekli kroz projekat pokazuje da je odnos sudstva i medija moguće podići na visok nivo. Svim aktivnostima smo dokazali da sudije i novinari ne moraju, niti smiju, da budu u konfrontaciji i da se za njihov odnos podrazumijeva da je negativan“, rekla je ona.

Prema riječima Simonović, takvo poimanje odnosa sudstva i medija štetno je i po jedne i po druge.

„Sudije i novinari dijele istu stranu u borbi za pravu. Sudije i novinari ne smiju biti suparnici, sudije i novinari su garant zaštite prava građana. Budemo li uvažavali ova pravila, nesumnjivo ćemo odnos sudstva i medija podići na nivo za koji možemo da tvrdimo da smo odgovorno demokratsko društvo i država“, poručila je Simonović.

Ministar pravde, Zoran Pažin, smatra da se u Crnoj Gori ponekad zaboravlja da sloboda informisanja ne podrazumijeva samo pravo medija da šire informacije bez ograničenja i bez obzira na granice, već da sloboda informisanja podrazumijeva i pravo građana da na odgovarajući način budu informisani, a to znači objektivno i profesionalno.

Kako je rekao, sloboda izražavanja bi značila sopstvenu negaciju ukoliko bi uključivala i govor mržnje, povredu ljudskog dostojanstva, ugleda i prava drugih ljudi, privatnosti ili nezavisnosti i autoriteta sudske vlasti.

„Sa zadovoljstvom konstatujem da je u prethodnom periodu sve manje povreda ljudskih prava kroz govor mržnje, a sa žaljenjem konstatujem da je u prethodnom periodu rastao broj slučajeva u kojima se od medija ne uvažava i ne poštuje autoritet i nezavisnost sudske vlasti“, saopštio je Pažin.

Ta činjenica ih, kako je rekao, opredjeljuje u kom pravcu treba djelovati prioritetno.

Pažin smatra da mediji treba da rade na selekciji i dobro organizovanoj edukaciji onih novinara koji izvještavaju iz sudnice.

Prema njegovim riječima, sudovi su u prilici da tragaju za tačkom ravnoteže između dvije veoma važne kategorije ljudskih sloboda i prava – prava na pravično suđenje i slobode izražavanja.

„Tražiti tačku ravnoteže između ove dvije kategorije prava nije lak posao, ali se nameće svojom nužnošću, ukoliko želimo da živimo u demokratskom društvu“, poručio je Pažin.

U okviru projekta objavljeni su i Priručnik o profesionalnim standardima i principima medijskog izvještavanja o radu sudova, čiji su autori Zoran Pažin i Miraš Radović, kao i Kurikulum za obuke o profesionalnim standardima i principima medijskog izvještavanja o radu sudova, autora Branke Lakočević i Sonje Drobac.

Preporučujemo za Vas