LIDER DEMOSA TUŽIO DRŽAVU

Lekići traže da im se vrati 3,5 hektara

Zemljište na ulcinjskoj Velikoj plaži, na kojem je bio izgrađen hotel Lido, prodato nezakonito
87 pregleda 0 komentar(a)
Miodrag Lekić, Foto: Arhiva Vijesti
Miodrag Lekić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 20.12.2015. 15:32h

Lider DEMOS-a Miodrag Lekić i nekoliko njegovih rođaka tražili su od kotorskog suda da poništi ugovor o prodaji ulcinjskog hotela „Grand Lido i apartmana Lido“, kojim je imovina njihove majke nezakonito prodata budvanskoj firmi „Capital estate“ prije gotovo deceniju.

Lekići traže da im se vrati 35 hiljada kvadrata na Velikoj plaži, optužujući državu da je sve učinila kako bi nezakonito prodala imovinu HTP „ Ulcinjska rivijera“ u kojoj je bila većinski vlasnik, iako je znala da je njihova majka prethodno podnijela zahtjev za povraćaj imovine, te na to upozorila Privredni sud.

Kupoprodajni ugovor zaključen je krajem novembra 2006. kada je „Capital estate“ za kupovinu ulcinjskog hotela platio “Ulcinjskoj rivijeri“ 10,8 miliona eura, obavezujući se da u njegovu rekonstrukciju uloži 37,9 miliona eura. Investitor je sa objektima dobio i 90 hiljada zemljišnog kompleksa, uprkos činjenici, da su Lekići, čak pet mjeseci prije zaključivanja ugovora podnijeli zahtjev za restituciju.

Na lokaciji hotela Lido, firma Capital Estate trebalo da uloži blizu 40 miliona eura, ali nije

Iako je hotel nakon kupovine porušen, od najavljene investicije za devet godina nije bilo ništa zbog brojnih problema sa kojima se suočavao investitor, a preispitivanja raskida ugovora u nekoliko navrata je potencirano iz Vlade.

Tužbu protiv HTP „Ulcinjska rivijera“, Države Crne Gore i „Capital estate“ potpisuju Miodrag Lekić, Dragoljub Lekić, kao i Radmila Mirović i Bruna Giljača, sa zahtjevom da se kupoprodajni ugovor proglasi ništavnim, te izvrši naknada štete.

„Milka Lekić, majka tužioca, podnijela je 19. juna 2006. zahtjev za povraćaj Komisiji za povraćaj i obeštećenje u Baru. Zahtjevom za povraćaj traženo je da se u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, upiše zabilježba „ restitucije“ na nepokretnostima, od kojiih su neke kasnije prodate ugovorom za hotel Lido. Nakon njene smrti, tužioci su proglašeni za nasljednike u ostavinskom postupku. Komisija u Baru, 10. juna 2011, pet godina nakon podnošenja zahtjeva, donosi odluku kojom djelimično usvaja zahtjev, čime potvrđuje postojanje uslova za povraćaj i legitimiše tužioce“, navodi se u tužbi, koju je u ime porodice podnio njihov zastupnik, advokat Dragan Prelević.

Prelević u tužbi navodi da su u momentu podnošenja zahtjeva za povraćaj 2006. godine postojali svi zakonom predviđeni uslovi za povraćaj imovine Lekićima.

„Konkretno sve tražene parcele su bile upisane u katastru nepokretnosti, kao isključivo vlasništvo države Crne Gore i nijedno lice nije bilo upisano kao nosilac bilo kakvog, pa ni prava na trajno korišćenje zemljišta. Takođe, za pomenute parcele, i u vrijeme gradnje hotela, pa i u vrijeme podnošenja zahtjeva za povraćaj, nije postojao detaljni urbanistički plan, urbanistički projekat, čime to zemljište nije bilo privedeno namjeni. Zahtjev za povraćaj podnijet je blagovremeno, traženo je da se upiše zabilježba restitucije, a vještak geodetske struke je u svome nalazu i mišljenju, potvrdio identitet traženih nepokretnosti, kao i postojanje uslova za njihov povraćaj“, navodi se u tužbi advokatske kancelarije Prelević, dostavljenoj početkom sedmice kotorskom Osnovnom sudu.

HTP bio u stečaju

Ipak, pet mjeseci nakon podnošenja zahtjeva za povraćaj i ubilježbu restiticije, „Ulcinjska rivijera“ , koja je tada bila u stečaju, prodaje hotel „Grand lido i apartmane“ budvanskom „Capital estate“, firmi koja u godinama koje slijede postaje veliki zemljoposjednik, kupujući zemlju od Opštine Budva i mještana u Bečićima na samoj plaži, te lokalitetu Pasja jama nadomak Svetog Stefana i selu Kuljače, iznad Miločera.

Ugovor tokom 2007. doživljava i dva aneksa, „ Capital estate“ pored hotela „ Grand Lido“, postaje i vlasnik, ukupno 94 hiljade kvadrata zemlje. Značajan dio zemlje, koje su obuhvaćene ugovorom, 35.148 kvadrata, kako se navodi u tužbi, prodat je, a predmet je povraćaja po zahtjevu Lekića.

U međuvremenu, početkom februara 2008. „Ulcinjska rivijera“ izlazi iz stečaja odlukom Pivrednog suda, uz ocjenu da je finansijski oporavljena.

“Država direktno nanijela štetu”

„Država je preko svojih organa spovodila postupak upisa zabilježbe restitucije, te stečajni postupak u toku kojeg je prodat hotel, kao i postupak prenosa prava svojine sa države na Capital estate. U svim postupcima, državni orgni su nezakonitim i nepravilnim radom nanijeli štetu tužiocima. Državni organi su posebno nezakonito postupili, kada su propustili da blagovremeno upišu zabilježbu restitucije na parcelama. Naime, od dana podnošenja zahtjeva do dana upisa zabilježbe, prošlo je pet godina, iako je zakonom predviđena obaveza da se zabilježba upiše bez odlaganja“ , navodi se u tužbi.

Upis zabilježbe, kako navodi Prelević u tužbi, sproveden je tek nakon što se „Capital estate“, 19. avgusta 2011. upisao kao vlasnik zemljišta, pa je „opravdano zaključiti da je to bila namjera države“.

„Pri tome nije ispoštovno načelo prvenstva iz Zakona o državnom premjeru i katastru, kojim je predviđeno da se upis prava vrši prema vremenskom redosljedu podnošenja zahtjeva. Takođe, stečajni sud i stečajni upravnik nijesu u skladu sa zakonom provjerili pravni status imovine koju namjeravju da prodaju, te sa sigurnošću utvrdili da nije bila predmet povraćaja. Naprotiv, iako je 1. novembra, prije zaključenja ugovora Milka Lekić obavijestila Privredni sud i sve učesnike, da je u toku postupak povraćaja njene imovine, te ih upozorila na zakonom predviđene posljedice, Privredni sud je dopustio zaključenje ugovora. Navedenim radnjama, i propuštanjima državnih organa, nanijeta je šteta tužiocima u visini tržišne vrijednosti nepokretnosti koje su prodate“, navodi se u tužbi.

“Ulcinjska” nije bila uknjižena kao vlasnik

Država je bez pravnog osnova, ističe se u tužbi, dozvolila „Capital estate“ da se upiše kao korisnik, odnosno vlasnik spornog zemljišta.

„Međutim, prema podacima iz službenih zabilješki ulcinjske filijale Uprave za nekretnine, Ulcinjska rivijera nije bila upisana ni kao vlasnik, ni korisnik katastarskih parcela, koje su prodate ugovorom, parcele su bile isključivo u vlasništvu države. Kako nije bila ni vlasnik, ni korisnik, to nije mogla prava svojine da prenese, kako je to učinila ugovorom. Iako je bila upoznata sa svim činjenicima, država Crna Gora nije preduzela nijednu radnju kojom bi spriječila nezakonit upis „Capital estate“ u katastru. Očigledno je da je samo bio motiv da se pribavi imovinska korist od nepokretnosti, koje su samo uslovno i formalno bile upisane na državu. Sve navedeno je bilo registrovano u javnim evidencijama, procedura prodaje je spovedena u sudskom postupku stečaja, tako da su svi, kao i kupac, Capital estate, bili upoznati sa svim činjenicama“, upozorava se u tužbi.

Advokat Prelević u tužbi podsjeća da je Zakonom o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju izričito predviđeno da su ništavi i ne proizvode pravno dejstvo poslovi koji za predmet imaju oduzeta imovinska prava.

Capital Estate ima oko 300 hiljada kvadrata na obali

Capital Estate je osnovan 2005. godine, a jedini vlanisk je kompanija Felixport Enterprises Limited sa Kipra, navodi se na sajtu ove budvanske firme.

“Capital Estate posjeduje imovinu na crnogorskom primorju, za koju ponosno tvrdimo da je među najboljima u Crnoj Gori za razvoj hotelsko-turističkih kompleksa najviših kategorija. Capital Estate predstavlja jednog od najvećih pojedinačnih "stranih direktnih investitora" u Crnoj Gori, u posljednjih 10 godina. Danas, Capital Estate posjeduje oko 300,000 kvadrata zemlje, na ukupno 4 lokacije na crnogorskom primorju. Vlasnici smo hotela i zemlje na Velikoj plaži (Hotel Lido) sa ukupnom površinom od oko 94,000m2, prostranog placa i objekata u Bečićima površine skoro 61,000, ekskluzivnog placa na Crvenoj Glavici sa pogledom na Sveti Stefan veličine preko 32,000, kao i prostranog i mirnog placa u Kuljačama od gotovo 100.000 kvadrata. Sve lokacije su predviđene za razvoj turističkih objekata”, navodi se na sjatu firme.

Vlada je na pretprošloj sjednici donijela odluku o određivanju lokacije, te donijela Programski zadatak za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za hotelski rizort „Capital Estate“ u Bečićima.

Zašto Vlada ne raskine ugovor?

Prema spornom ugovoru predviđena je i mogućnost da Vlada, ukoliko „Capital Estate“ ne ispuni obaveze i ne investira 37, 9 miliona eura i preda garancije, raskine taj ugovor.

„Iako do danas Capital Estate očigledno nije ispunio svoje obaveze, Vlada nije iskoristila mogućnost da raskine ugovor i izvrši povraćaj nepokretnosti. Motiv za ovakvo postupanje je isključivo pribavljanje imovinske koristi u milionskim iznosima za državu i HTP. Kako je država i pored saznanja da je zemlja trebalo da bude vraćena Lekićima, omgućila HTP-u ”Ulcinjska rivijera“ da ništavim ugovorom pribavi milionsku korist, a istovremeno nepravilnim i nezakonitim postupnjem svojih službi, onemogući Lekiće da štite i ostvare prava na povraćaj, to je tužiocima nanijeta šteta u visini vrijednosti nepokretnosti, koje su im trebale biti vraćene“, navodi se u tužbi.

Preporučujemo za Vas