EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA

Zagađenje u Pljevljima moguće smanjiti i do 50 odsto

Vojinović je podsjetila da se Opština odlučila za subvencionisanje cijene ekološki prihvatljivijeg goriva (peleti, briketi) za grijanje za domaćinstva u visini od 50 odsto
97 pregleda 3 komentar(a)
Pljevlja vazduh, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja vazduh, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 04.12.2015. 16:33h

Eksperimentalna istraživanja pokazala su da je zagađenje vazduha u Pljevljima moguće smanjiti i do 50 odsto nakon sprovođenja tendera za nabavku peleta i briketa, saopštila je generalčna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja Ivana Vojinović.

Ona je, takođe, navela da je u sklopu IPA projekta od milion eura planirana nabavka modernih automatskih analizatora, kako bi s eizbjegla situacija sa kvarenjem.

„U skladu sa strateškim dokumentima (Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2013-2016, Plan kvaliteta vazduha za opštinu Pljevlja), kao i programom hitnih mjera koji je donijet tokom protekle sezone grijanja, već su preduzete brojne aktivnosti na rješavanju ovog višedecenijskog problema“, saopštila je Vojinović.

Ona je kazala da je u TE Pljevlja izvršen remont elektrofiltera kojim su znatno smanjene emisije suspendovanih čestica, i da se u Rudniku realizuju moguće netehničke mjere vezane za transport uglja (smanjenje brzine kamiona za transport uglja i povećanje udaljenosti između kamiona, redovna primjena procedure kvašenja puteva) koje mogu doprinijeti smanjenju emisija praškastih materija.

„Vlada je u oktobru 2014. godine potpisala ugovor sa Svjetskom bankom o sprovođenju projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” u okviru kojeg će se sanirati odlagalište pepela i šljake „Maljevac“ i flotacijsko jalovište olova i cinka Gradac. U saradnji sa Mašinskim fakultetom tokom 2015. urađen je Elaborat o mogućnostima smanjenja emisija zagađujućih materija iz javnih kotlarnica i individualnih ložišta“, kazala je Vojinović.

Ona je podsjetila da se Opština odlučila za subvencionisanje cijene ekološki prihvatljivijeg goriva (peleti, briketi) za grijanje za domaćinstva u visini od 50 odsto, budući da Vlada u julu 2015. opredijelila dodatnih oko 570.000 eura za sanaciju stanja u opštini Pljevlja.

„Naglašavam da su tokom proljeća 2015. izvršena i određena eksperimentala mjerenja tj. primjena peleta i briketa na pilot lokacijama, nakon čega su mjerenja CETI-ja pokazala da je došlo do smanjenja zagađenja čak do 50 odsto u odnosu na period korišćenja uglja, tako da, ako za paralelu uzmemo ove eksperimentalne nalaze, imamo velika očekivanja od sprovođenja tendera za pelete i brikete, čiji se završetak očekuje 9. decembra. U toku je izrada Studije uticaja zagađenja vazduha na zdravlje ljudi, koju izrađuju eksperti Svjetske zdravstvene organizacije. Na kraju, toplifikacija Pljevalja smatra se za trajno rješenje ovog problema, kroz uključivanje postojećih individualnih ložišta u toplovodnu mrežu“, kazala je Vojinović.

U tom pravcu, kako je navela, Ministarstvo je u Predlogu zakona o budžetu za 2016. u dijelu kapitalnog budžeta planiralo sredstva u visini od oko 450.000 eura za izradu tehničke dokumentacije za toplanu i prateću infrastrukturu, kao i sprovođenje mjera smanjenja zagađenja u Pljevljima.

„Toplifikacija Pljevalja vezuje se za izgradnju II bloka TE, a potpisivanje Ugovora sa izabranom kompanijom očekuje se uskoro. Drugim riječima, izgradnjom II TE Pljevlja postići će se višestruki pozitivni efekti za životnu sredinu u odnosu na sadašnje stanje u Pljevljima“, kazala je Vojinović

Preporučujemo za Vas