MALO UČINJENO U BORBI PROTIV KORUPCIJE U ZDRAVSTVU

Još se ne zna koji ljekari rade kod privatnika

U cilju sprečavanja korupcije, lani je trebalo zaposliti i farmaceute u okviru zdravstveno - sanitarne inspekcije, što nije urađeno...
56 pregleda 4 komentar(a)
ljekar, korupcija, Foto: Shutterstock
ljekar, korupcija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.12.2015. 16:46h

Liste ljekara iz javnih zdravstvenih ustanova koji su dobili odobrenje za rad kod privatnika još nijesu izrađene, objavljene i ažurirane, iako je to bilo predviđeno Akcionim planom za borbu protiv korupcije.

U Izvještaju o realizaciji praćenja plana od juna do decembra 2014. koje je donijelo Ministarstvo zdravlja (MZ), piše da nije izmijenjen Zakon o pravima pacijenata, kako bi bio produžen rok za razmatranje prigovora.

Lani je, u cilju sprečavanja korupcije, trebalo zaposliti i farmaceute u okviru zdravstveno-sanitarne inspekcije, što nije urađeno.

Direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) Milorad Drljević nedavno je izjavio da bi u narednom periodu, u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove (UIP) i MZ, trebalo formirati farmaceutsku inspekciju, kako bi se što efikasnije kontrolisalo područje proizvodnje i prometa ljekova.

U izvještaju piše da nije usvojen ni Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju apoteke u pogledu prostora, potrebnog kadra i medicinsko-tehničke opreme. Trebalo je donijeti pravilnik sa jasno definisanim timovima koje čine farmaceut i farmaceutski tehničar za osmočasovno radno vrijeme, odnosno po dva radnika za radno vrijeme duže od osam sati. S druge strane, u izvještaju piše da je unaprijeđen informacioni sistem u zdravstvenim ustanovama i djelimično unaprijeđen u “Montefarmu” pri izdavanju ljekova na recept. Kako su pojasnili, stvoreni su tehnički preduslovi za uvid farmaceuta u pregled propisane i izdate terapije u zadnjih godinu dana, ali to nije sprovedeno jer nijesu usaglašeni stavovi “Montefarma” i Fonda za zdravstveno osiguranje.

Piše da su smanjena opterećenja ustanova u kojima su liste čekanja najduže, usmjeravanjem pacijenata u ustanove sa kratkim listama čekanja.

Navodi se i da se pacijenti šalju kod privatnika sa kojima je Fond sklopio ugovor.

Sklopljeno je 49 ugovora sa privatnicima, a prema izvještaju 17.974 pacijenata kod njih se liječilo o trošku Fonda za pet mjeseci prošle godine.

U prvoj polovini 2014. godine, 58.567 pacijenata dobilo je uslugu u 167 privatnih stomatoloških ambulanti.

Tri ljekara opomenuta tokom 2014.

U Izvještaju piše da su u 2014. pokrenuti disciplinski postupci protiv tri ljekara , kojima su izrečene mjere opomene.

Stoji da su održane i tri obuke sa 250 polaznika, sa ciljem upoznavanja odredbi Etičkog kodeksa koji je objavljen na sajtu Ministarstva i Ljekarske komore.

Dokument pokazuje da jedan dio zdravstvenih ustanova, nevezano od aktivnosti Ministarstva, radi ankete o zadovoljstvu pacijenata i zdravstvenih radnika i o tome ih obavještavaju.

Piše i da su bolnice i domovi zdravlja radili ankete i dostavili ih Ministarstvu, ali da podaci još nijesu obrađeni.

Preporučujemo za Vas