PRIHOD 117.000 EURA MANJI OD PLANIRANOG

Opština Kolašin ne može da naplati 2,1 milion eura

Lokalna vlast nema mehanizam prinudne naplate poreza
93 pregleda 0 komentar(a)
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 01.12.2018. 17:25h

Opština Kolašin će ove godine od poreza na nepokretnosti prihodovati oko 117.000 eura manje nego što je planirano.

Budžetom za ovu godinu bilo je planirano da se u opštinsku kasu po tom osnovu slije 487.000, dok je predlogom rebalansa taj iznos sveden na 370.000 eura.

Razlog za to je, objašnjeno je u predlogu odluke rebalansa, “loša naplata, usljed nedostatka kadrovskih kapaciteta i nedovoljne primjene mehanizama prinudne naplate”.

“Opština Kolašin nema poreskog inspektora, pa bi u narednom periodu trebalo sistematizovati ovo radno mjesto. Time bi se stvorili uslovi za efikasnije preduzimanje mjera u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji”, sugerisali su iz izvršne vlasti.

Takođe, u izvještaju Državne revizorske institucije utvrđeno je da ukupno stanje duga po osnovu poreza na nepokretnosti, za pravna i fizička lica iznosi 2,1 milon eura, što predstavlja uvećanje za 100.000 eura u odnosu na prethodnu godinu.

Zaključcima i rješenjima o prinudnoj naplati za porez na nepokretnost za pravna lica u toku 2017. godine blokirana su sredstva u ukupnom iznosu od svega 110.775 eura.

“Opština treba da u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji preduzima mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili poreske obaveze u propisanim rokovima. Takođe, u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima treba obavijestiti hipotekarne dužnike o početku namirenja svog potraživanja vansudskom prodajom ili sudskom prodajom nepokretnosti opterećene hipotekom, u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju”, preporučila je Opštini Kolašin Džavna revizorska institucija.

600 hiljada eura dugovala su pravna i fizička Opštini Kolašin za porez na nepokretnosti. U izvještaju Državne revizorske komisije (DRI), utvrđeno je da ukupno stanje duga po osnovu poreza na nepokretnosti, za pravna i fizička lica iznosi 2,1 milon eura, što predstavlja uvećanje za 100.000 eura u odnosu na prethodnu godinu

Prije nekoliko dana Sekretarijat za finansije objavio je spisak sa više od 40 preduzeća, kojima zbog netačne ili nepoznate adrese nijesu mogla biti uručena rješenja o prinudnoj naplati.