Deripaska želi da licitira za plažu Ploče

Od Đurovića se traži da se angažuje u rješavanju tog pitanja, odnosno da, kako tvrde, prekine višegodišnje bezakonje
342 pregleda 17 komentar(a)
Oleg Deripaska, Foto: Reuters
Oleg Deripaska, Foto: Reuters
Ažurirano: 20.11.2015. 06:20h

Iz kompanije KPM limited ruskog oligarha Olega Deripaske zatražili su od novog direktora JP “Morsko dobro“ Mihaila Đurovića da stavi na javnu licitaciju plažu Ploče.

Đurovića su upozorili “na nezakonito raspolaganje državnom imovinom na kupalištu Ploče od 2006. do danas”.

U dopisu Deripaskine firme, koju zastupa advokatska kancelarija Prelević, od Đurovića se traži da se angažuje u rješavanju tog pitanja.

“Vijestima“ je juče u Morskom dobru potvrđeno da su dobili dopis i da je u toku njegovo razmatranje.

Plaža je razlog višegodišnjeg sudskog spora Deripaskine firme i kotorske kompanije “Piastra“ biznismena Nebojše Carevića koji gazduje atraktivnim kupalištem od 2003. Deripaska je pred sudom zatražio naknadu štete od dva miliona eura, dok je Carević dokazao zakonitost ugovora i aneksa koje su zaključili sa rukovodstvom Morskog dobra.

U dopisu iz Deripaskine firme piše da su jedini vlasnik zemljišnog kompleksa više od 400.000 kvadrata u neposrednom zaleđu kupališta Ploče.

“Morsko dobro od 2006. do danas kupalište Ploče daje suprotno Zakonu o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, bez tendera i zaključenog ugovora o korišćenju Morskog dobra, kotorskom preduzeću 'Piastra' i Nebojši Careviću. Prethodno su Morsko dobro i Carević, kao ugovorne strane, zaključile Ugovor o korišćenju morskog dobra od 17. marta 2003. godine, na period od tri godine... Ugovor je predviđao mogućnost produženja za još 12 godina, pod uslovom da se prije isteka... zaključi aneks kojim bi se precizirala prava i obaveze ugovornih strana u pogledu dužine trajanja ugovora ili povede spor između ugovornih strana kojim će se utvrditi trajanje ugovora”.

Tvrde da je rok važenja ugovora istekao 2006. jer nije zaključen aneks o produženju, ni je pokrenut bilo kakav spor.

"Pored činjenice da je ugovor prestao 2006, iste ugovorne strane su nakon naših dopisa i zahtjeva da se objavi tender, 9. septembra 2010. nezakonito zaključile Aneks i ugovora o korišćenju morskog dobra, takođe bez određivanja novog roka važenja Ugovora, i nastavile da održavaju protivpravno stanje. Nezakonito raspolaganje kupalištem Ploče, ogleda se i u činjenici da JP Morsko dobro od 2007. do danas, bez pravnog osnova, firmi Piastra izdaje rješenja o lokaciji, rješenja o urbanističko-tehničkim uslovima, rješenja za korišćenje plaže Ploče..., a sve na osnovu Ugovora koji je prestao da važi 2006, i koji nije uopšte zaključen sa ovim pravnim licem. Osim toga, uz poziv na ovlašćenja Morskog dobra, sadašnji korisnik plaže Ploče protivpravno uzurpira i ekonomski iskorišćava značajan dio imovine KPM, pristupni put, parking, dalekovod, pomoćne objekte...”.

Žale se da trpe veliku štetu jer ne mogu da investiraju

Iz Deripaskine firme navode da su godinama primorani da odlažu planirane investicije na tom prostoru.

Tvrde i da trpe veliku štetu, zbog “činjenice da se suprotno zakonu uzurpira plaža Ploče bez javnog tendera”.

"Ukazujemo da je DUP-om Platamuni – Trsteno, u neposrednom zaleđu plaže Ploče, planirano formiranje turističke zone: hotelskog kompleksa 'Vidikovac', luksuznih turističkih objekata – vila, 'Country Club', teniskog kluba i pratećih sadržaja, koji su fizički i funkcionalno povezani sa plažom Ploče. Vrijednost procjene investicije iznosi 110 miliona eura", piše u dopisu upućenom iz Deripaskine firme Morskom dobru.

Bonus video: