UNAPRIJEDITI POSTUPANJE POLICIJE

Održana prva konferencija slučajeva zaštite od nasilja u porodici

Predstavnice NVO govorile su, konkretno, o svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja
0 komentar(a)
nasilje u porodici, Foto: Savjet za građansku kontrolu rada policije
nasilje u porodici, Foto: Savjet za građansku kontrolu rada policije
Ažurirano: 18.11.2015. 17:21h

Prva konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici na kojoj je otvoreno i argumentovano, na osnovu konkretnih slučajeva, diskutovano o policijskoj praksi u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, održana je danas u Centru bezbjednosti Podgorica.

Skup koji su zajednički organizovali CB Podgorica i Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) predstavlja realizaciju ranijeg zaključka i preporuke Savjeta za građansku kontrolu policije, kojima je ukazano na potrebu unapređenja primjene policijskih ovlašćenja u vezi sa zaštitom od nasilja u porodicii organizovanje fokusiranih diskusija ove vrste.

Savjet je ranije ocijenio da se nasilje u porodici treba profesionalno postaviti i predstaviti kao pitanje ukupne nacionalne bezbjednosti a nikako kao privatno ili porodično i pozvao Upravu policije da u saradnji sa zainteresovanim ženskim grupama organizuje, periodične, konferencije slučajeva o zaštitu od nasilja u porodici na kojima bi se partnerski, konstruktivno i odgovorno diskutovalo o primjeni zakonskih ovlašćenja policije.

Konferencija je okupila starješine i policijske službenike Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice i stručno osoblje nevladinih organizacija (NVO) “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća”.

Predstavnice NVO Maja Raičević, Biljana Zeković, Ljiljana Raičević i Ana Jaredić govorile su, konkretno, o svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja.

Na konferenciji, koja je bila zatvorena za javnost, diskutovano je o 11 konkretnih slučaja i prepoznata je posvećenost starešina da se koriguje i unaprijedi policijsko postupanje.

Konferencija slučajeva će postati stalna zajednička aktivnost CB Podgorica, Savjeta za građansku kontriolu rada policije i NVO koje rade za žrtvama nasilja u porodici.

Na skupu je disktuvano i o sistematizaciji radnih mjesta koja treba podstaći unapređenje odgovornosti i specijalizaciju rada kao i problemu obustavljanja prekršajnih postupaka zbog izostanka ovlašćenih policijskih službenika.

Načelnik CB Podgorica, Jovica Rečević, i načelnik Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije CB Podgorica, Siniša Stojković, podržali su ovaj pristup u radu i u potpunosti implementirali preporuke Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Preporučujemo za Vas