KLJUČNO ZA TOLERANCIJU

Đukanović: Obrazovni sistem ne omogućava razvoj kritičkog mišljenja

“Obrazovanje je od ključnog značaja za razvoj tolerancije i razvoj ljudskih prava. Nažalost, mi u toj oblasti još imamo puno problema, iako smo zatvorili pregovaračko Poglavlje koje se tiče obrazovanja u procesu evropskih integracija”, kazao je Đukanović
63 pregleda 1 komentar(a)
Petar Đukanović, Foto: PR Centar
Petar Đukanović, Foto: PR Centar
Ažurirano: 15.11.2015. 11:06h

Crnogorski obrazovni sistem ne omogućava razvoj kritičkog mišljenja kod mladih, koje je od suštinskog značaja za razvoj tolerancije u jednom društvu, ocijenio je koordinator programa za ljudska prava u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Petar Đukanović.

On je, u intervjuu za PR Centar povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. novembra, rekao da bi obrazovne institucije više trebalo da rade na povećanju stepena tolerancije u crnogorskom društvu.

“Obrazovanje je od ključnog značaja za razvoj tolerancije i razvoj ljudskih prava. Nažalost, mi u toj oblasti još imamo puno problema, iako smo zatvorili pregovaračko Poglavlje koje se tiče obrazovanja u procesu evropskih integracija”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, stvara se atmosfera da je na području obrazovanja sve riješeno na najbolji mogući način.

„Mislim da nije tako, pogotovo u smislu tolerantnih stavova kod mladih, jer im sistem obrazovanja ne daje mogućnost razvoja kritičke svijesti koja je od suštinskog značaja za razvoj tolerancije, niti je škola kao ustanova zajednica u kojoj se poštuju ljudska prava i koja gaji duh tolerancije u smislu donošenja odluka i učešća svih“, smatra Đukanović.

Paralelno razvojem obrazovanja, kao ključnog elementa u razvoju tolerancije u jednom društvu, Đukanović je ocijenio da i u institucijama poput Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zaštitnika za ljudska prava i slobode ima prostora za povećanje stepena tolerancije.

„Pored toga što je zakonodavni i institucionalni okvir prilično razvijen u Crnoj Gori kad je u pitanju obezbijeđivanje tolerancije u smislu poštovanja ljudskih prava, zaštite od diskriminacije ranjivih i marginalizovanih grupa, etničkih i religioznih grupa, mislim da ti propisi nijesu u punoj mjeri zaživjeli i ne uspijevaju da obezbijede ono što je tolerantna klima, odnosno društvo kulture ljudskih prava, u kome bi sve ove zajednice mogle da nesmetano uživaju i ostvaruju ljudska prava“, kazao je Đukanović.

On smatra da ne postoji u dovoljnoj mjeri razumijevanje i prihvatanje između različitih grupa u crnogorskom društvu, iako, kako je rekao, nije toliko ekstremna situacija netolerancije.

Đukanović je ocijenio da ima puno razloga da se razvijaju kulture i tolerancija u crmogorskom društvu.

"Mnogobrojna istraživanja socijalne i etničke distance pokazuju iz godine u godinu da, iako smo u procesima evropskih integracija i demokratske tranzicije, između osjećaja stanovništva i tih grupa postoji mnogo prepreka koje stoje na putu istinskog razumijevanja i prihvatanja”, naveo je Đukanović.

Crnogorsko društvo se, kako je zaključio, suoačava sa velikim brojem izazova u smislu djelovanja samih institucija, koje su zadužene za ovo područije u smislu nedostatka kapaciteta i i doslijedne primjene onoga što su zakonska rješenja, “koja na papiru lijepo zvuče, ali u praksi nijesu još primjenjiva”.