STRATEGIJA ZAZVOJA I FUNKCIONISANJA POLICIJE

Institut alternativa: Pripremiti set mjera za suzbijanje policijske torture

"Dobro je što je formirana Komsijia Uprave policije za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude dan nakon protesta, od koje očekujemo konkretne rezultate, a ne prazan hod. Komisija treba da nastavi sa radom i preispitivanjem izvještaja koji su joj podneseni i razrajašnjavanjem mogućih nedosljednosti u iskazima", kazala je Bajramspahić
6 komentar(a)
Dina Bajramspahić, Foto: Arhiva Vijesti
Dina Bajramspahić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 08.11.2015. 13:21h

Institut alternativa (IA) pozvao je sve aktere koji se bave pitanjima policijskog rada da zajednički pripreme set mjera za suzbijanje policijske torture koji mora postatiti dio Strategije razvoja i funkcionisanja policije 2016-2020. godine koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Istraživačica javnih politika u IA, Dina Bajramspahić, kazala je da su u toj organizaciji ohrabreni reagovanjem Tužilaštva u vezi saslušanja službenika Specijalne antiteroriostičke jedinice.

Prema njenim riječima, u odnosu na neki raniji period, Tužilaštvo ne pokazuje pasivnost u postupanju." I nadamo se da će pokazati integritet do kraja i procesuirati svako, do najmanjeg, prekoračenja ovlašćenja".

"Dobro je što je formirana Komsijia Uprave policije za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude dan nakon protesta, od koje očekujemo konkretne rezultate, a ne prazan hod. Komisija treba da nastavi sa radom i preispitivanjem izvještaja koji su joj podneseni i razrajašnjavanjem mogućih nedosljednosti u iskazima", kazala je Bajramspahić agenciji Mina

Ona je navela da je nekoliko godina za redom u policiji bio zastupljen pozitivan trend i porast broja predmeta protiv policijskih službenika za povrede zakona, službene dužnosti i etike.

"Mendžment policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova će, stoga, najbolje odgovoriti na pitanje da li je prekomjerna upotreba sile bila naređena ili se radi od samoinicijativnom postupanju policijskih službenika - time što će učiniti sve da svaki službenik koji je prekoračio ovlašćenja odgovara", kazala je Bajramspahić.

Ona je dodala da u Institutu očekuju da policija pokaže da ono što se, kako je kazala, nesumnjivo desilo u jednom broju slučajeva, nije bilo ohrabreno iz vrha policije - time što će procesuirati nasilnike i pokazati ostalim službenicima da to nisu vrijednosti naše policije.

"Svjedoci smo da se analizi postupanja policije pristupa neodgovorno, populistički i sa krajnje pristrasnim stavovima koje polarizuju društvo – od onih koji tvrde da je policija apsolutno nedužna do onih za koje je u cjelini kriva. Takvo pojednostavljeno tretiranje ovog problema nas ne približava onome što je zajednički cilj, da se ništa slično više ne ponovi i da imamo profesionalnu policiju koja je servis građana", upozorila je Bajramspahić.

Prema njenim riječima, i na sledećoj Paradi ponosa ili kad izbiju neredi na primjer nakon utakmice, očekivaće se da ista ta policija zaštiti građane, dodajući da se za to moraju osigurati pretpostavke.

"IA zato poziva sve aktere koji se bave pitanjima policijskog rada da zajednički pripreme set mjera za suzbijanje policijske torture koji mora postatiti dio Strategije razvoja i funkcionisanja policije 2016-2020. koju MUP priprema", navela je Bajramspahić.

Iako je, podsjetila je, prvo i ključno procesuiranje nasilnika, ono neće biti dovoljno da u svim sledećim situacijama jedan broj policijskih službenika postupa u granicama neophodnog.

Ona je kazala da je pitanje policijske torture vrlo složeno, i iako može biti, nije samo političko pitanje.

"Ono govori i o tome da jedan broj službenika nije usvojio vrijednosti nenasilja i čovječnog postupanja. Moramo težiti tome da imamo policijske službenike koji će biti osnaženi da i neetičnu naredbu odbiju ili zaustave kolegu koji reaguje protivzakonito", rekla je Bajramspahić.

Ona smatra da su policijskim službenicima neophodne kontinuirane obuke sa konkrenim primjerima kako postupati u stresnim i incidentnim situacijama, "jer su propisi takvi da policijski službenici odgovaraju i kad reaguju i kad ne reaguju po službenoj dužnosti", kao i redovne zdravstvene i psihološke pretrage.

"Treba ohrabiti policijske službenike da prijave svoje kolege koji su demonstrirali silu, koji ne samo da su nanosili teške tjelesne povrede građanima koji su koristili svoje ustavno pravo na protest, već su narušili teško sticano povjerenje građana u policiju, i bacilli sjenku na sve dobro što je policija postigla prethodnih godina", ukazala je Bajramspahić.

Preporučujemo za Vas