OMBUDSMAN UTVRDIO:

Generalštab dvije godine ignoriše zahtjev oficira

Ombudsman Šućko Baković utvrdio da je potporučniku Vojske Crne Gore prekršeno ustavno pravo na odgovor organa javne uprave
245 pregleda 7 komentar(a)
vojska Crne Gore, Foto: Vesko Belojević
vojska Crne Gore, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 28.11.2018. 20:22h

Generalštab Vojske Crne Gore (VCG) povrijedio je ustavno pravo svom potporučniku jer mu više od dvije godine nije odgovorilo na zahtjev za unapređenje u službi. To je mišljenje zaštitinika ljudskih prava i sloboda Šućka Bakovića.

“Uskraćivanjem odgovora na podnijete zahtjeve, od strane Generalštaba, po ocjeni Zaštitnika, nije u skladu sa odredbom Ustava kojom se određuje da svako ima pravo da se obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor. Smisao ustavne odredbe o pravu na odgovor po zahtjevu ili obraćanju stranke, podrazumijeva pružanje mogućnosti stranci koja je nezadovoljna odgovorom da iskoristi raspoloživa pravna sredstva za zaštitu svojih prava”, navodi se u mišljenju ombudsmana.

Potporučnik vojske je u pritužbi zaštitniku krajem jula saopštio da je pisao zahtjeve za unapređenje u čin poručnika i to 11. oktobra 2016. godine i 12. januara 2018. godine, ali da mu na nije odgovoreno.

Takođe tvrdi da je predlog za njegovo unapređenje dostavljen Generalštabu, na čijem čelu je brigadni general Dragutin Daković, ali da još o njemu nije odlučeno.

On se žalio i da mu je povrijeđeno pravo na unapređenje u službi i da su ostale kolege iz njegove klase unaprijeđene, ali da jedino on nije i to bez obrazloženja. Ombudsman, međutim, nije želio da se “upušta u ispitivanje povrede tog prava”.

“Što se tiče dijela pritužbe koji se odnosi na povredu prava na unapređenje, Zaštitnik se nije upuštao u ispitivanje povrede tog prava, imajući u vidu odredbe Zakona o Vojsci Crne Gore koji je važio u vrijeme podnošenja inicijative, od 2016. godine i Zakona o Vojsci Crne Gore koji je važio u vrijeme podnošenja inicijative, od 2018. godine, kojima su propisani uslovi, vrijeme i postupak za unapređenje profesionalnih vojnih lica, kao i podzakonskog propisa koji je bliže uredio postupak unapređivanja profesionalnih vojnih lica, a budući da se radi o sopstvenoj inicijativi za unapređenje, po kojoj nije odgovoreno”, piše zaštitinik.

Iz Ministarstva odbrane, odnosno Generalštaba, početkom oktobra su odgovorili da je unapređivanje profesionalnih vojnih lica uređeno Zakonom o VCG i da se ono vrši u skladu sa potrebama službe. Oni su Zaštitiniku saopštil da “profesionalno vojno lice koje ispunjava propisane uslove može, a ne mora biti unaprijeđeno i da se unapređivanje profesionalnog vojnog lica ne pokreće zahtjevom tog lica, po službenoj dužnosti”.

Zaštitnik je konstatovao da pravilnim tumačenjem relevantnih odredaba Zakona - nije isključena mogućnost podnošenja inicijative za unapređenje. “Navodi iznijeti u izjašnjenju Generaštaba... ne mogu biti opravdanje za nedostavljanje odgovora podnosiocu zahtjeva. Zaštitnik smatra da je Generalštab Vojske Crne Gore bio dužan da odgovori na zahtjev i o svom stavu obavijesti podnosioca zahtjeva pisanim putem”, navodi se u mišljenju Bakovića.

On je Generalštabu Vojske preporučio da “bez daljeg odlaganja dostavi pisani odgovor na zahtjeve vojnog lica”.

Generalštab nije postupio kao dobra uprava

Zašttinik smatra da takvo postupanje nadležnog organa nije u skladu i sa načelima i principima dobre uprave.

“Standard dobre uprave u postupanju organa podrazumijeva obavezu organa da se o ishodu postupaka u kojima se odlučuje o ostvarivanju nekog prava obavijeste lica o čijim pravima se odlučuje. U protivnom, drugačije postupanje ima za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti i otežavanje pravnog položaja lica o čijim pravima se odlučuje”, piše u mišljenju Ombudsmana.

Preporučujemo za Vas