Mediji pomogli da Parada ponosa prođe u normalnoj atmosferi

„Za nas pitanje rodnih manjinskih grupa nije pitanje, sve dok se ne pomene Parada ponosa. To je jedina tema koja interesuje naše medije kada je riječ o LGBT zajednici i uopšte o rodnim, manjinskim grupama“, kazala je Čigoja
137 pregleda 1 komentar(a)
Janko Ljumović, Irena Cvetković, Sehad Čekić, Foto: PR Centar
Janko Ljumović, Irena Cvetković, Sehad Čekić, Foto: PR Centar
Ažurirano: 29.10.2015. 13:54h

Crnogorski mediji imali su proaktivnu ulogu u izvještavaju o poslednjoj Paradi ponosa LGBTIQ osoba u Podgorici, saopšteno je na predstavljanju Zbornika radova „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“.

Crnogorski mediji su, kako je saopšteno, pomogli su da taj događaj prođe u normalnoj atmosferi.

Kourednik Zbornika Janko Ljumović kazao je da je ta publikacija nastala kao rezultat istoimenog projekta koji se sprovodi u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Predmet istraživanja projekta su, kako je objasnio, Parade ponosa u Crnoj Gori i Srbiji i Nedjelja ponosa u Makedoniji i način na koji su mediji pratili te događaje.

„U Crnoj Gori smo detektovali proaktivnu ulogu medija i da su medijski sadržaji i konteksti koje je proizvodila medijska zajednica u odnosu na temu Parade ponosa bili kvalitetni. To je bila razlika koja se uspostavlja u odnosu na makedonski kontekst, koji označava ćutanje, ignorisanje“, rekao je Ljumović u PR Centru.

On je podsjetio da su prvu Paradu ponosa u Podgorici pratili incidenti, a da je druga prošla bez incidenata.

„Mi smo tu detektovali važnu ulogu medija. Upravo su mediji proaktivno djelovali i senzibilisali su samu javnost. Ovaj projekat, u kontekstu medijskog istraživanja, pokazuje kolika je moć medija“, rekao je Ljumović.

Zbornik, kako je ocijenio, predstavlja značajan doprinos metodologiji istraživanja rodnih studija, kao i da će upotreba te publikacije biti od koristi u akademskoj, naučnoj, zajednici LGBT i medijima.

Predstavnica Koalicije za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica iz Skoplja, Irena Cvetković kazala je da tri države, koje su uključene u projekat, imaju različit odnos prema LGBT zajednici.

„U isto vrijeme, Parada ponosa u Srbiji, Crnoj Gori i Nedelja ponosa u Makedoniji, izazivaju različit interes javnosti. Tekstovi u Srbiji se dosta bave bezbjednosnim diskursima koji se javljaju kad je u pitanju Parada ponosa, crnogorski mediji se bave retorikama, LGBT aktivistima“, navela je ona.

Cvetković je ocijenila da su crnogorski mediji shvatili ulogu kao dio civilnog društva, i da je poslednji primjer od prošle godine, koji su analilizirali tokom projekta, to i pokazao.

„Ukoliko mediji ne šire paniku, ukoliko mediji imaju pozitivan pristup, oni mogu da pomognu da se događaj kao Parada ponosa realizuje u normalnoj atmosferi“, smatra ona.

Makedonski mediji se, kako je istakla Cvetković, bave temom ćutanja i nasilja, pojašnjavajući da se LGBT teme rijetko pojavljuju u toj državi.

Asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, Danica Čigoja, rekla je da su tri mjeseca birali radove koji će ući u Zbornik, pojašnjavajući da su svi radovi prošli recenziju na Univezitetu u Londonu.

„Nakon svega toga dobili smo Zbornik koji ima za cilj da pomogne široj javnosti da razumije ovu temu, ali najviše da onima koji se stručno bave ovom oblašću, otvori nove vidike i nova polja za istraživanje“, navela je Čigoja.

Prema njenim riječima, Zbornik je za Srbiju važan jer je, kako je ocijenila, situacija u medijima problematična.

„Za nas pitanje rodnih manjinskih grupa nije pitanje, sve dok se ne pomene Parada ponosa. To je jedina tema koja interesuje naše medije kada je riječ o LGBT zajednici i uopšte o rodnim, manjinskim grupama“, kazala je Čigoja.

Ona je istakla važnost projekta i njegov uticaj na poboljšanje medijske slike, da, kako je navela, rodno manjinske grupe ne budu problematična tema.

Dekan Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Sehad Čekić, smatra da su Zbornik i aktivnosti koje su sprovedene u projektu, dostigli nove nivoe ne samo u istraživanju nego i u komunikaciji između tri zemlje.

„Mislim da je zajednički nastup o provokativnim pitanjima za naše društvo vrlo bitan i da nudi novi kvalitet koji je jako bitan za javni diskurs i razgovore i komunikaciju na ove teme“, naveo je on.

Zbornik čine tematske cjeline koje se odnose na ljudska prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu i medijska regulativa, medijska tišina i uloga države, (samo)reprezentacija, medijske predstave i politička uključivanja/isključivanja, reprezentacija moguće budućnosti: rodne manjinske grupe u novim medijima i u popularnoj kulturi.

Projekat realizuje Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje, zajedno sa partnerima iz regiona (Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje) uz podršku RRPP Western Balkans programa Univerziteta u Friburgu i Švajcarske agencije za razvoj.