KRAJEM GODINE ISTIČE SEDMOGODIŠNJI LOKALNI AKCIONI PLAN

Marković: Sredstva opredijeljena za integraciju RE populacije u Nikšiću nijesu uplaćena

"Tu su i nedovoljna zainteresovanost i edukovanost lidera romskih i egipćanskih NVO za temu RE kulturne inkluzije, kao i nedovoljna medijska informisanost o običajima i kulturi pomenute populacije", kazao je Duško Marković moderator okruglog stola
75 pregleda 0 komentar(a)
Integracija Roma i Egipćana, Foto: Svetlana Mandić
Integracija Roma i Egipćana, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 14.10.2015. 12:08h

Krajem godine ističe sedmogodišnji Lokalni akcioni plan za RE populaciju u opštini Nikšić i kako je rečeno danas na okruglom stolu, koji je organizovao Romski Forum za integracije, potrebno je uraditi dosta da nova komunikaciona strategija bude bolja od prethodne koja je, kako smatraju organizatori, bila puna nedostataka.

Prema riječima Duška Markovića, moderatora okruglog stola, Lokalni akcioni plan za period od 2008-2015 nije funkcionisao, rad komisije koja je bila zadužena za njegovo praćenje bio je netrensparentan, a sredstva koja su opredijeljena za projekte koji se tiču integracije RE populacije nijesu uplaćena.

"Tu su i nedovoljna zainteresovanost i edukovanost lidera romskih i egipćanskih NVO za temu RE kulturne inkluzije, kao i nedovoljna medijska informisanost o običajima i kulturi pomenute populacije", kazao je Marković.

Tahir Hajruši, predstavnik "Udruženja Roma naselja Budo Tomović", kazao je da je u sklopu projekta "Romski bal" formirano prvo kulturno-umjetničko društvo RE populacije u Crnoj Gori, da su intezivno radili četiri mjeseca, ali da su zbog nedostatka finansija i prostora za vježbanje nakon završetka projekta prestali sa radom. Nada se da će KUD "Budo Tomović" ipak nastaviti sa radom.

Miljaim Delija, iz Centra za romske inicijative, kazao je da je obrazovanje tema od primarnog značaja za mlade Rome i Egipćane, jer je veliki broj njih nepismen. Zato će se, kako je kazao, zalagati za otvaranje večeranje škole u kojoj bi pripadnici RE populacije stekli osnovno obrazovanje i opismenili se, a po mogućnosti i otvaranje omladinskog kluba koji bi bio mjesto okupljanja, ali i organizovanja raznih radionica

"Došlo je do izvjesnih promjena i trenutno je na studije preko 20 pripadnika RE populacije. Nadam se da će oni biti dobra primjer i ostalima da krenu njihovim stopama", istakao je Delija i dodao da nijesu samo poslovi u Komunalnom preduzeću i na sakupljanju sekundarnih sirovina "dobri" za Rome i Egipćane, ali da su iste prinuđeni da obavljanju zbog nedostatka obrazovanja.

Preporuke okruglog stola, čija je tema bila "Kulturna emancipacija i integracija romske i egipćanske populacije u Nikšiću i Crnoj Gori", su da je potrebno veće učešće predstavnika RE populacije u Komisiji za implamentaciju Lokalnog akcionog plana, kao i veća edukacija lidera romskih i egipćanskih NVO o kulturnoj inkluziji RE opulacije. Smatraju i da je potrebno da Opština Nikšić izdvoji više sredstava za projekte koji se tiču kulture i tradicije RE populacije, kao i da se na lokalnoj televiziji pokrene emisija o kulturi Roma i Egipćana.

Dedović: Romi u Nikšiću ne žive ni bolje ni lošije od ostalih Roma u Crnoj Gori

Aleksandar Dedović, član Savjeta za saradnju lokalne uprave i NVO, kazao je da Romi u Nikšiću ne žive ni bolje ni lošije od ostalih Roma u Crnoj Gori.

Glavni problem, smatra Dedović, je što Romi ne pokazuju inicijativu da se uključe u društvene procese u lokalnoj zajednici već na neki način “sebe doživljavaju kao korisnike svih lokalnih akcionih planova i oslanjaju se na različite vrste socijalne pomoći koje može da im pruži lokalna vlast”.

“Lokalni planovi ne postoje da bi se iz njih dijelila neka sredstva nevladinim romskim organizacijama i njima kao porodicama. Nije to stvar socijalne prirode”, kazao je Dedović.

Istakao je i da problem predstavlja veliki broj romskih NVO, pa tako u Nikšiću, prema podacima iz 2013.godine, živi 1.150 Roma, a postoji 11 nevladinih romskih organizacija.

“Sve te NVO treba da nađu zajednički interes i da rade na poboljšanju života Roma u zajednici a ne da se bore za euro sa različitih vrsta raspodjela jer je lako dati čovjeku ribu da se jedan dan najede ali ga treba naučiti da peca. Mislim da se Romi zbog njihovog socijalnog položaja najčešće zloupotrebljavaju što od strane političkih partija, što od strane NVO, tako da se povremeno i kratkoročno koriste za postizanje određenih dnevn –političkih ili interesnih ciljeva”, kazao je Dedović.