VIŠESTRUKA PRIMJENA

CGES donirao interaktivnu tablu

Interaktivna tabla ima višestruku primjenu i omogućiće djeci da na jednostavniji i efikasniji način rehabilituju i stiču znanja iz programa koji je namijenjen tom uzrastu
55 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 13.10.2015. 12:32h

JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora Kotor i Crnogorski elektroprenosni sistem obilježili su danas donaciju interaktivne table od strane ove elektroenergetske kompanije pomenutoj instituciji.

Ovaj Resursni centar je jedina ustanova u Crnoj Gori koja se bavi problemima sluha i govora. CGES je donacijom upotpunio neophodnu elektronsko-tehničku podršku djeci predškolskog uzrasta koja imaju ugrađen kohlearni implant.

Interaktivna tabla ima višestruku primjenu i omogućiće djeci da na jednostavniji i efikasniji način rehabilituju i stiču znanja iz programa koji je namijenjen tom uzrastu.

Borislav Kašćelan, direktor JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora, naglasio je na događaju:

“Koristim priliku da se zahvalim Crnogorskom elektroprenosnom sistemu u ime djece i kolektiva na ovoj vrijednoj donaciji koja je od posebne važnosti. Ova kategorija djece najvećim dijelom stiče znanje vizuelnim putem zbog narušene vizuelne i akustičke ravnoteže, a interaktivna tabla predstavlja najpogodinije sredstvo za takav vid rehabilitacije i obrazovanja.”

Kompanija CGES ostaje posvećena konceptu društveno-odgovornog poslovanja u kojem se posebno ističe jedna značajna doza senzibiliteta kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i ustanove koje se brinu o tim članovima našeg društva.

“Ovog puta naš izbor u dijelu društvene odgovornosti nije slučajno bio Resursni centar u Kotoru, jer je to jedina ustanova u Crnoj Gori koja se bavi licima sa poremećajima sluha i govora. Imajući u vidu sve to, kao i činjenicu da ova djeca vizuelno prate i pamte gradivo, kupovinom interaktivne table obezbijedili smo djeci savremeno elektronsko-tehničko sredstvo, koje će im itekako dobro doći u nastavnom procesu. Ovim činom iskazali smo našu nesebičnu namjeru u pružanju pomoći i podrške onima kojima je to neophodno”, kazala je Nada Pavićević, PR CGES-a.

Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru je multidisciplinarnog karaktera, što znači da se pored vaspitanja i obrazovanja, habilitacije, rehabilitacije, senzorne integracije, bavi i zdrastvenom i socijalnom zaštitom. Koristi savremenu tehnologiju i metodologiju rada. Ustanova je opremljena klasičnom aparaturom, specijalizovanom akustičkom tehnikom, kako za individualni, tako i za grupni rad primjeren tipu slušnog oštećenja.

Galerija