KAZNA OD 150 DO 10.000 EURA

Nova odluka: Kažnjavaće parkiranje na travi

Predviđena kazna od 150 do 10.000 eura za „Zelenilo” ako ne ukloni sva stabla koja su oštećena elementarnim nepogodama
305 pregleda 16 komentar(a)
Parkiranje na zelenu površinu, parking,, Foto: Luka Zeković
Parkiranje na zelenu površinu, parking,, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 13.02.2019. 13:03h

Novom, izmijenjenom Odlukom o uređivanju i održavanju zelenih površina, biće zabranjeno parkiranje vozila na javnim zelenim površinama.

“U cilju zaštite javnih zelenih površina propisano je da jue zabranjeno parkiranje vozila. Propisane su novčane kazne saglasno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima...”, navodi se u novoj Odluci koja je na javnoj raspravi do 15. oktobra. Predviđena je kazna od 150 do 10.000 eura za privredno društvo, odnosno „Zelenilo” ako između ostalog ne ukloni sva stabla koja su oštećena elementarnim nepogodama, saobraćajnim udesima i sličnim. Ista kazna će da bude i ako se ne vodi evidencija o stanju biljnog materijala, objekata, uređaja i urbanog mobilijara na javnim zelenim površinama.

“Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura kazniće se i pravno lice ukoliko se ne stara o održavanju zelenih površina do njihove predaje „Zelenilu”, ukoliko koristi zelene površine za skladištenje građevinskog i drugog materijala”, navodi se u Odluci. Kazna je predviđena i slučaju neovlašćenog orezivanja drvoreda, kao i uklanjanja zdravih stabala bez odobrenja.

Za poštovanje odredaba ove Odluke, kao i kažnjavanje biće nadležna Komunalna policija. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj stavio je na javnu raspravu i odluke o komunalnom uređenju grada, održavanju čistoće, pijacama, uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja.

Predviđena je kazna od 150 do 10.000 eura za preduzeće “Čistoću” ukoliko ne postavi i ne održava korpe za otpad, ne prevozi komunalni otpad iz posuda za sakupljanje istog najmanje jednom dnevno.

Od 150 do 10.000 eura kazniće se pravno lice ukoliko izručuje fekalije na mjestima koja nijesu za to predviđena. i ako poveže septičku jamu na atmosfersku kanalizaciju.