ORGANIZOVANA IZVIĐAČKA EKSPEDICIJA

"Valorizovati Orjen jer su ljudi umorni od klasičnog turizma"

U ekspediciji je učestvovao i konsultant u oblasti eko-kulturnog turizma Stefano Babić, Italijan sa kanadskom adresom koji se već 14 godina bavi unapređenjem i valorizacijom destinacija iz kategorije obnovljivog i održivog turizma
56 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 30.09.2015. 12:32h

Na inicijativu bokeljskih iseljenika u Kanadi, a u saradnji sa v.d. rukovodiocem Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Željkom Starčevićem, organizovana je izviđačka ekspedicija na Orjen.

Učestvovao je i konsultant u oblasti eko-kulturnog turizma Stefano Babić, Italijan sa kanadskom adresom koji se već 14 godina bavi unapređenjem i valorizacijom destinacija iz kategorije obnovljivog i održivog turizma.

On u Kanadi sarađuje sa našom dijasporom, između ostalog i sa Grahovljaninom Đorđijem Kovačevićem koji se više godina trudi da oživi rodni kraj. Upoznavanje sa turističkim potencijalima ove regije neophodno je za predstojeću detaljnu razradu mogućih pravaca valorizacije Orjena.

Obišao je Vrbanj, mini centar planinskog turizma hercegnovske opštine, Orjensko sedlo, geografsko središte masiva, i planinario je novomarkiranom stazom do obližnjeg vrha Kosmaš.

"Došao sam na Orjen jer mi je mnogo prijatelja reklo da ovdje postoji mnogo načina da se razvije turizam. Orjen ima bogatu istoriju, za ovo područje vezuju se mnoge priče a kulturno-istorijsko nasljeđe je nevjerovatno. To, uz prirodne ljepote, može biti odlično iskorišćeno za razvoj eko turizma, od koga bi imala korist cijela zajednica i lokalna ekonomija. Takva vrsta turizma aktuelna je u svijetu jer ljudima umornim od klasičnog turizma nudi nešto drugačije", rekao je Babić.

Rukovodilac opštinske Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Željko Starčević je istakao zadovoljstvo međusobnim podudaranjem gledišta o potrebi orijentacije na razvoj onih vidova turizma koji nisu agresivni prema okolini i koji u fokus stavljaju prirodne i antropogene vrijednosti planine. Međuopštinska saradnja u dobijanju zajedničkog turističkog proizvoda korak je u dobrom pravcu, pa će Agencija i u narednom periodu podržavati i podsticati ovakve inicijative, čiji je cilj turističko povezivanje tri Opštine koje dijele istu planinu - Herceg-Novog, Kotora i Nikšića, i dodatna valorizacija Orjena, kroz eko-kulturni turizam.

Planinske staze koje spajaju

Tokom ljeta zajedničkim radom mještana Grahova i njihovih prijatelja, a uz pomoć planinarskog kluba „Subra“ iz Herceg-Novog, pročišćeno je i izmarkirano više planinarskih staza u zaleđu Grahovo – Bijela gora i te staze su sada spojene sa onima sa druge strane Orjena. Konačan cilj je povezivanje destinacija na nikšićkom, kotorskom i hercegnovskom dijelu ove planine u zajedničku turističku ponudu.

Galerija