ZBOG DEVASTACIJA TARE

Grupa NVO predala inicijativu za saslušanje Radulovića i Nurkovića

Nevladine organizacije (NVO) Ekološki pokret Ozon, Ekološko drustvo Breznica, Green home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, traže saslušanje Radulović i Mitrovića i zbog ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta na zaštićenom području
94 pregleda 0 komentar(a)
Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović
Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 22.11.2018. 14:54h

Grupa nevladinih organizacija podnijela je danas nadležnom skupštinskom Odboru Inicijativu za kontrolno saslušanje ministara održivog razvoja i turizma i saobraćaja i pomorstva Pavla Radulovića i Osmana Nurkovića zbog, kako su kazali, devastacije Tare.

Nevladine organizacije (NVO) Ekološki pokret Ozon, Ekološko drustvo Breznica, Green home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, traže saslušanje Radulović i Mitrovića i zbog ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta na zaštićenom području.

Te NVO predale su inicijativu skupštinskom Odboru za za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.

NVO u Inicijativi navode da u okolini Mateševa, na gradilištu autoputa - petlje Mateševo, mostova Tara 1 i Tara 2 – kineska kompanija China Road & Bridge Corporation (CRBC) izvodi radove kojima je teren na ovom zaštićenom području devastiran, voda iz Tare zagađena, zemljište, biljni i životinjski svijet je oštećen ili uništen, a rijeka, kao zaštićeno prirodno dobro je oštećena.

„Kroz Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, koja prati Detaljni prostorni plan auto-puta, svi akteri koji su uključeni u izgradnju auto-puta upozoreni su da bilo kakvi radovi u koritu Tare mogu devastirati teren i da u tom slučaju postoji mogućnost da se rijeka Tara izbriše sa liste svjetskih rezervata biosfere Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO)“, navodi se u Inicijativi.

Dodaje se da su u tom dokumentu svi akteri koji su uključeni u izgradnju auto-puta upoznati sa nalazom stručnog tima koji su činili crnogorski i slovenački stručnjaci.

NVO ukazuju da se u tom dokumentu navodi da se sliv Tare nalazi na UNESCO listi svjetskih rezervata biosfere i da je, u skladu sa međunarodnim konvencijama, Crna Gora obavezana da "neće namjerno preduzimati nikakve mjere koje mogu direktno i indirektno izazvati negativne posljedice na kulturnu i prirodnu baštinu".

Navodi se da su autori Strateške procjene upozorili da se izgradnja auto-puta kroz područje sliva Tare može smatrati povredom međunarodne Konvencije o zaštiti Svjetske prirodne i kulturne baštine i da to obavezuje na obavještavanje UNESCO-a.

„Uprkos tome, javno objavljeni snimci i fotografije ukazuju da se nanavedenoj lokaciji radovi izvode kršenjem propisa i međunarodne Konvencije i da se teren devastira, voda, zemljište, biljni I životinjski svijet se oštećuju i uništavaju, a rijeka Tara, kao zaštićeno prirodno dobro, se oštećuje", navodi se u Inicijativi.

NVO navode da su istovremeno, svi podaci u vezi sa izgradnjom auto-puta označeni tajnim.

"Stručna i laička javnost nemaju ni minimum mogućnosti da saznaju informacije o tome šta se dešava na predmetnoj lokaciji i čija će odgovornost biti u slučaju potpune devastacije i oštećenja zaštićenog prirodnog dobra i eventualnog brisanja Tare sa liste svjetskih rezervata biosfere UNESCO-a“, kaže se u Inicjativi.

NVO smatraju da se očigledno radi o pitanjima iz djelokruga skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje koja izazivaju nejasnoće, dileme i principijelna sporenja.

"U cilju razjašnjenja tih pitanja, neophodno je da Odbor sazove sjednicu na kojoj će pozvati odgovorne predstavnike Vlade i od njih tražiti da se izjasne o navedenim pitanjima", kaže se u saopštenju.