NA RADIONICI OCIJENJENO:

"Nacionalna procjena rizika temelj za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma"

Ministar finansija, Darko Radunović, kazao je da Nacionalna procjena rizika dobija na značaju, jer se kao krajnji korisnici projekta pojavljuju svi organi koji su uključeni u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i privatni sektor i društvo u cjelini
296 pregleda 0 komentar(a)
Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, Foto: PR Centar
Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, Foto: PR Centar
Ažurirano: 12.01.2019. 22:44h

Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavljaće temelj na osnovu kojeg će Crna Gora ojačati i unaprijediti cjelokupni sistem borbe protiv tih pojava.

To je ocijenjeno na radionici Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, prenosi PR Centar.

Ministar finansija, Darko Radunović, kazao je da Nacionalna procjena rizika dobija na značaju, jer se kao krajnji korisnici projekta pojavljuju svi organi koji su uključeni u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i privatni sektor i društvo u cjelini.

"Stoga su ovdje danas prisutni i jedni i drugi, preko svojih delegiranih predstavnika. U tom smislu je neophodno uspostaviti i unaprijediti čvrste veze između svih organa u sistemu države, istovremeno radeći na jačanju javno-privatnog partnerstva", rekao je Radunović.

Prema njegovim riječima, projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori trebalo bi da doprinese zaštiti demokratije, vladavini prava, sigurnosti građana i ekonomije, ukupnoj stabilnosti nacionalnog sistema, kroz prevenciju i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Vesko Lekić, smatra da sprovođenje projekta predstavlja bitan iskorak za unapređenje sistema u borbi protiv tih pojava.

"Crna Gora će od kvalitetno urađene, druge po redu, Nacionalne procjene rizika imati dugoročnu korist. Time ćemo dobiti čvrst i jak temelj na osnovu kojeg ćemo ojačati i unaprijediti cjelokupni državni sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma", rekao je Lekić.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Herman Špic naveo je da korupcija, pranje novca i fianansiranje terorizma podrivaju vladavinu prava, povjerenje javnosti u demokratske institucije i održiv ekonomski razvoj.

"Zbog toga, borba protiv tih opasnosti jeste prioritet za EU i za Crnu Goru. EU snažno reaguje na prijetnje i opasnosti od pranja novca i fianansiranja terorizma. Posebno je to uradila usvajanjem Četvrte i Pete direktive o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma 2015. i ove godine", kazao je Špic.

On je rekao da će EU usvojiti listu država sa visokim rizikom koje demonstriraju strateške nedostatke u svojim režimima u sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma.

Kako je objasnio Špic, jednom stavljena na tu listu, država bi se suočila sa smanjenjem diplomatske podrške i većim troškovima u finansijskim transakcijama.

"Svi mi treba da se pridružimo naporima za rješavanje rizika identifikovanih u ovom procesu i da pokažemo da Crna Gora ima efikasnu strukturu za prevenciju i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma", kazao je Špic.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo, rekla je da borba protiv privrednog kriminala vodi boljoj bezbjednosti građana i zaštiti finansijskih interesa Crne Gore.

"Mora se raditi redovna ocjena usklađenosti sa međunarodnim standardima. Mi želimo da vam pomognemo da uradite Nacionalnu analizu rizika i stalo nam je da shvatite metodologiju i način rasporeda resursa na pravi način", navela je Longo.

Predstavnica Odsjeka za borbu protiv ekonomskog kriminala i saradnju Savjeta Evrope, Jelena Jolić, kazala je da je Crna Gora dosta učinila da revidira svoje zakone, uvede razne metodologije i procese kako bi poboljšala borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.