99. SJEDNICA

Vlada osniva Fond za zaštitu životne sredine, šalju zaposlenog u Ministarstvu odbrane u misiju KFOR na Kosovu

„Zadatak Eko-fonda je osiguranje sredstava za realizaciju projekata, čiji je cilj očuvanje svih komponenti životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, kao osnovnih uslova održivog razvoja“, kaže se u saopštenju
800 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 22.11.2018. 19:32h

Vlada je danas na 99. sjednici, u sklopu ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, donijela Odluku o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine.

Kako je saopšteno iz Vladine službe za odnose sa javnošću, osnivanje Fonda je predviđeno Zakonom o životnoj sredini.

Odlukom su, kako su kazali iz Vlade, definisani status Fonda kao društva sa ograničenom odgovornošću, organi društva i njihova ovlašćenja, osnovni kapital, finansiranje i korišćenje sredstava.

„Zadatak Eko-fonda je osiguranje sredstava za realizaciju projekata, čiji je cilj očuvanje svih komponenti životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, kao osnovnih uslova održivog razvoja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će svojim djelovanjem Eko-fond doprinijeti realizaciji strateške vizije Crne Gore kao ekološke države, koja će građanima omogućiti ostvarenje osnovnog prava na čistu i zdravu životnu sredinu.

„Osnovu funkcionisanja Fonda predstavljaju sredstva za njegovo finansiranje koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore, od sredstava eko-naknada, domaćih i stranih donacija i kredita i drugih vidova finansiranja, što je uređeno u Zakonu o životnoj sredini“, dodaje se u saopštenju.

Donijeta je i Odluka o upućivanju zaposlenog u Ministarstvu odbrane u međunarodnu misiju KFOR na Kosovu.

Učesnici rasprave su ocijenili da učešće Crne Gore u misijama znači kredibilitet u međunarodnoj zajednici, jer kroz aktivno učešće i doprinos, država pokazuje odgovornost i svijest o potrebi očuvanja bezbjednosti u svijetu.

Iz Vlade su naveli da će predstavnik Ministarstva odbrane upućen u tu misiju obavljati poslove savjetnika u Odeljenju za ljudske resurse u Komandi KFOR-a u Prištini.

Kako su rekli iz Vladine službe za odnose sa javnošću, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Liste lijekova, kojom je proširena sa jedanaest novih medikamenata, a u skladu sa stručnim sugestijama.

Navodi se da će novi ljekovi značajno doprinijeti poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite koji ispunjavaju najnovije standarde i protokole liječenja u Evropi i svijetu.

„Proširena je i paleta postojećih ljekova medikamentima drugih proizvođača, što će omogućiti ljekarima veći izbor pri propisivanju terapije, ali i otkloniti mogućnost monopolskog položaja određenih proizvođača zastupljenih na Listi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je pojednostavljen režim propisivanja određenih grupa ljekova, jer će njihovo propisivanje biti omogućeno i na primarnom nivou zdravstvene zaštite, što će osiguranicima omogućiti blagovremenu dostupnost terapije.

Vlada je utvrdila izmjene i dopune Zakona o posredovanju, kojima je definisano da će državljani država članica Evropske unije (EU) moći da budu posrednici u Crnoj Gori od dana pristupanja države Uniji.

„Dodaje se i novi član kojim se uređuje status zaposlenih u Centru za posredovanje shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, pored navedenog, vrši se usklađivanje sa evropskom direktivom o uslugama na unutrašnjem tržištu, čime se doprinosi realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU 2018-2020.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju Liste regulisanih profesija.

„Lista predstavlja spisak svih regulisanih profesija u Crnoj Gori koju je sačinilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja na predlog organa državne uprave u čijoj nadležnosti je regulisana profesija, a u skladu sa posebnim zakonima“, kaže se u saopštenju.

Odlukom je definisano da državljani svih država članica EU i trećih država koja su zainteresovana za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori, ukoliko ispune posebne uslove koje je propisao posebni zakon, a navedene su u Listi, mogu obavljati regulisanu profesiju u Crnoj Gori.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO.

"Imajući u vidu promjene radnih mjesta pojedinih članova, intenzivnu saradnju sa UNESCO-om, složenost procesa očuvanja mjesta svjetske baštine, kao i brojne projekte i programe koji su u toku, konstatovano je da će se izmjenama u sastavu Komisije dodatno osnažiti učešće svih institucija i civilnog sektora u rad tog savjetododavnog tijela“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Komisije je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Vlada je dala Saglasnost za finansijsku podršku projektima adaptacije školske sportske sale osnovne škole (OŠ) „Milija Nikčević“ i otvorenog terena za fudbal i rukomet OŠ „Maksim Gorki“.

Realizacijom projekta učenici osnovne škole „Milija Nikčević” i brojni sportski klubovi iz Nikšića, dobiće funkcionalnu salu u kojoj će moći bezbjedno da se bave sportom, što će Ministarstvo sporta u potpunosti finansirati sa 22,77 hiljada eura.

„Projekatom adaptacije otvorenog terena za fudbal i rukomet u dvorištu osnovne škole „Maksim Gorki” predviđeno je da se sanira postojeći teren koji bi učenici mogli da koriste kako za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, tako i za vannastavne sportsko-rekreativne aktivnosti“, kaže se u saopštenju.

Za realizaciju tog projekta Ministarstvo sporta će obezbijediti 13,83 hiljada eura.

„Usvojen je Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i drugim oblicima saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2017. godini“, naveli su iz Vlade.

Iz Vladine službe za odnose sa javnošću kazali su da je radi sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i daljeg i potpunog usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU donijeta Uredba o izmjeni uredbe o higijeni hrane.