"BAHATO SPROVOĐENJE MJERA"

Green Home: Preispitati rješenje ispuštanja fekalnih otpadnih voda u Moraču

Kovačević je podsjetila da rijeke Zeta i Morača pripadaju osjetljivom i složenom vodnom sistemu podzemnih voda i da nose 60 odsto voda najvažnijem slatkovodnom biodiverzitetskom području, Skadarskom jezeru koje je zaštićeno kao međunarodno RAMSAR područje
67 pregleda 1 komentar(a)
rijeka Morača, Foto: Arhiva Vijesti
rijeka Morača, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 28.08.2015. 12:04h

Koliko je bahato sprovođenje mjera za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori, potvrđuje se još jednom, ovaj put na lokalitetu nadomak Podgorice, gdje je planirano direktno ulivanje fekalnih otpadnih voda u rijeku Moraču iz kampa za kineskog radničkog naselja za gradnju autoputa Bar-Boljare, sa kapacitetom i do 4.000 radnika, saopštila je izvršna direktorica NVO Green Home Nataša Kovačević.

Dodala je da je "očigledno" da su u Ministarstvu saobraćaja kao i vezanim resorima, "namjerno zanemarili činjenicu da se duž toka rijeke Morače nalaze brojna domaćinstva koja koriste vodu iz Morače, bilo za piće, navodnjavanje ili drugu tehničku upotrebu a koja im je zakonski zagarantovana".

"Postavlja se pitanje na kojoj hidrološkoj, geološkoj, ekološkoj, vodoprivrednoj i drugoj stručnoj osnovi je odabrana lokacija za ovaj objekat i kanalizacioni ispust sa svim tehničkim rješenjima, ako znamo da vodoprivredna osnova je istekla prije 15 godina, te da ne postoji vodni informacioni sistem. Drugim riječima država nema ideju ko su korisnici voda na Morači, na koji način, u kojim količinama vodu koriste, niti je omogućena pravedna raspodjela voda", navela je Kovačević.

Protesti stanovnika Bioča, prema njenim riječima, su rezultat dugogodišnjeg promašenog upravljanja otpadnim vodama:

"Sa potpuno opravdanim nepovjerenjem u nadležne organe koji nisu u stanju već 35 godina da riješe tretman otpadnih voda u glavnom gradu, koji koristi 200.000 stanovnika iako je projektovan za 55.000. Ključna poruka je da naše institucije nisu u stanju garantovati ograničenje nеgаtivnih uticајa i posljedica nа živоtnu srеdinu i zdrаvlје ljudi, niti integrisati principe održivog razvoja u oblasti planiranja. Gotovo se može reći da nedostaci postoje u svim aspektima sistema: od poznavanja i razumijevanja pitanja biodiverziteta, međusektorske koordinacije relevantnih institucija, zakonske regulative, sprovođenja i nadzora, informisanosti javnosti, pa do integracije zaštite biodiveriteta u druge sektore".

Kovačević je podsjetila da rijeke Zeta i Morača pripadaju osjetljivom i složenom vodnom sistemu podzemnih voda i da nose 60 odsto voda najvažnijem slatkovodnom biodiverzitetskom području, Skadarskom jezeru koje je zaštićeno kao međunarodno RAMSAR područje i najvišom kategorijom zaštite u nacionalnom zakonodavstvu kao nacionalni park.

Dodaje da ne treba zaboraviti da se nizvodno od rijeke Morače nalazi vodoizvorište Bolje sestre koje snadbijeva bar šest primorskih opština vodom, te su dodatna opterećenja zagađivačima visokorizična.

"Tokom prethodnih decenija, kao posljedica nastanka naselja i jednostranog razvoja vodosnabdjevanja povećala se količina otpadnih voda za koje nije istovremeno obezbjeđen odgovarajući tretman. Uslijed ovog došlo je do povećanog pritiska na zemljište i podzemne vode Zete, Morače i druge vezane sisteme, gdje je problem posebno izražen u ljetnjem periodu nižih protoka, kad recipijent kao što je Morača ima smanjenu sposobnost prirodnog samoprečišćavanja, što su sve elementi koji su morali biti uzeti u obzir prilikom izbora lokacije za izgradnju kampa", navela je Kovačević.

Ona smatra da je procjena uticaja na životnu sredinu u dijelu pripremnih radova koji obuhvataju izgradnju kampa za sezonske radnike na 8.000m2, 18 objekata sa kapacitetom od 4.000 radnika morala biti daleko detaljnije i ozbiljnije planirana i kontrolisana.

"Očekujemo da iz Ministarstava odgovornih za pitanja saobraćaja, zaštite životne sredine, zdravlja i Uprave za inspekcijske poslove odgovore na koji način je utvrđena lokacija za izgradnju kampa, koja bazna istraživanja su urađena, te koliko je inspekcijskih kontrola sprovedeno do sada i sa kakvim nalazima", zaključila je Kovačević.

Preporučujemo za Vas