Hoće li biti dodatnog roka za legalizaciju?

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je nakon što je počeo da važi novi zakon o planiranju rekao da neće biti produženja rokova
247 pregleda 17 komentar(a)
Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović
Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 13.09.2018. 05:29h

Zajednica opština Crne Gore pokrenula je inicijativu da se produži rok za legalizaciju bespravno podignutih objekata i rok za izradu započete planske dokumentacije, za šta je neophodna izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Zajednica opština, tačnije Odbor za prostorno planiranje, smatraju da rokovi treba da budu do 31. marta 2019. Prema zakonu koji je nedavno mijenjan, planska dokumenta je trebalo da budu donesena najkasnije do 1. oktobra ove godine, a rok za legalizaciju objekata je istekao 16. jula.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je nakon što je počeo da važi novi zakon o planiranju rekao da neće biti produženja rokova.

O predlogu Zajednice opština do juče je trebalo da se izjasne članovi Odbora, kojeg čine predstavnici Podgorice, Nikšića, Budve, Mojkovca, Pljevalja i Berana.

Odluka o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata donijeta je na elektronskoj sjednici prije dva dana.

Inicijativom se traži izmjena člana 217 važećeg zakona, kojim je propisano da će planska dokumenta čija izrada i donošenje su započeti do dana stupanja na snagu Zakona, biti doneseni najkasnije do 1. oktobra, te da će nakon isteka tog roka, po sili zakona, biti obustavljena njihova izrada.

Iz Odbora navode da je značajan broj lokalnih planskih dokumenata i dalje u izradi, te podsjećaju da od njihovog donošenja zavisi dalji ekonomski i ukupni razvoj područja. Stoga, kako dodaju, produženje roka za izradu započete planske dokumentacije i smatraju neophodnim.

“Imajući u vidu da je očekivano vrijeme donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore 2020, te da će raspoloživi kapaciteti državne uprave biti usmjereni na njegovo donošenje, potrebno je omogućiti kontinuitet prostornog planiranja na područjima u zahvatu lokalnih planskih dokumenata”, navodi se u Incijativi.

Iz MORT-a “Vijestima” su kazali da ne razmatraju mogućnost produženja roka za legalizaciju. Dodaju i da nove zahtjeve koji pristižu sa zakašnjenjem, dostavljaju opštinama. Nisu obrazložili kakav će biti status tih zakašnjelih prijava.

Prema zvaničnim podacima MORT-a dostavljenim “Vijestima” podnijeto je 49.013 zahtjeva za legalizaciju. Statistika Uprave za nekretnine pokazuje, kako je ranije objavila Vlada, da je na teritoriji Crne Gore izgrađeno oko 40.000 bespravnih objekata, dok prema podacima baziranim na studiji slučaja, a prema informacijama kojima raspolaže MORT ovaj broj je znatno veći i kreće se do 100.000 objekata.

Budvanski sekretarijat: Neka MORT preuzme odgovornost

Član Odbora i sekretar za urbanizam Opštine Budva Stevo Davidović, naveo je da Budva neće podržati predlog izmjena zakona u dijelu koji se odnosi na produženje roka za izradu započete planske dokumentacije. On je pozvao Ministarstvo da preuzme punu odgovornost u skladu sa Zakonom, protiv čijeg donošenja se, kako je rekao, budvanska uprava borila.

“Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sadrži samo dva predloga - za produženje roka za izradu započete planske dokumentacije za još šest mjeseci, odnosno do 31. marta 2019. i određivanja naknadnog roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju pred nadležnim organima lokalne uprave, do 31. marta naredne godine. Opština Budva je, u dijelu zakona koji se odnosi na produženje roka za izradu započete lokalne planske dokumentacije, preduzela aktivnosti na transformaciji i prilagođavanju organizacionih i kadrovskih resursa, shodno definisanom roku od devet mjeseci za izradu planskih dokumenata. Agencija za planiranje prostora, koja je bila nosilac pripremnih aktivnosti na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata, je u procesu transformacije u Službu glavnog gradskog arhitekte i u roku do 1. oktobra 2018. nije više u mogućnosti da nastavi sa aktivnostima na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata”, kazao je Davidović.