"KAZNITI NESAVJESNE POJEDINCE"

Green Home o pomoru ribe: Nadležni pristupaju problemu površno i neozbiljno

Za ovako ozbiljnu ekološku situaciju koja se ne riješava godinama odgovorne su sve nadležne institucije koje omogućavaju da se ovako tretira kanal koji je imao veliki potencijalnom za mrijest riba i veliku ekološku vrijednost", ističe se u saopštenju Green Home-a
0 komentar(a)
Port Milena uginula riba, Foto: Samir Adrović
Port Milena uginula riba, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 04.08.2015. 15:02h

Iz izjave Uprave za inspekcijske poslove, povodom stanja u kanalu Port Milena  u Ulcinju prema kojoj je uzrok za pomor ribe klima, odnosno visoke temperature koje su dovele do isparavanja vode i povećane koncentracije zagađujućih materija, kao i povećan broj turista, može se zaključiti da se ovom pitanju pristupa površno i neozbiljno, kazali su iz NVO Green Home.

"Činjenica je da su visoke temperature dovele do povećanog isparavanja vode i povećanja koncentracije zagađujućih materija u kanalu Port Milena. Kad se tome doda i povećan broj turista i količina otpadnih voda koja se ispušta u Port Milenu, onda imamo posledice kakvih smo svjedoci zadnjih dana i zadnjih ljeta, godinama unazad. Međutim, uzrok za ovakvu situaciju ne treba tražiti niti u vremenskim prilikama, niti u turistima, niti na ovakav način prikriti prave uzročnike ovih problema. Za ovako ozbiljnu ekološku situaciju koja se ne riješava godinama odgovorne su sve nadležne institucije koje omogućavaju da se ovako tretira kanal koji je imao veliki potencijalnom za mrijest riba i  veliku ekološku vrijednost", ističe se u saopštenju Green Home-a koje potpisuje Azra Vuković koordinatorka na projektima.  

Dodaje se da bi upravo Uprava za inspekcijske poslove, treba da utvrdi na koji način i iz kojih objekata se fekalne vode ispuštaju u Port Milenu i da se nesavjesni pojedinci koji godinama iscrpljuju prirodne resurse, tako što iz svojih objekata nerijetko direktno otpuštaju otpadne vode u Port Milenu budu adekvatno kažnjeni.

"Sa druge strane, Opština treba da konačno riješi pitanje otpadnih voda na teritoriji Opštine Ulcinj izgradnjom kanalizacionih sistema i sistema za prečišćavanje voda kako bi se umanjio pritisak na životnu sredinu i stvorili uslovi za nesmetanu realizaciju turističke sezone, ali i poboljšalo stanje voda u ovoj Opštini. Da bi sve ovo bilo moguće, neophodno je zavšiti proces donošenja planskih dokumenata koji će jasno pokazati šta je i gdje potrebno raditi. Sama činjenica da se sa izradom planskih dokumenata kasni više godina, otvara prostor za zloupotrebe u procesu dobijaja dozvola za izgradnju objekata, a jako često isti i nelegalno izgrađuju, bez neophodne prateće komunalne infrastrukture što dovedi do ovakvih posledica. Proces donošenja Prostorno-urbanističkog plana za Opštinu Ulcinj do 2020 kao i Prostornog plana posebne namjene za obalno područje se jako dugo rade i još uvijek nisu usvojeni. Ovako neozbiljan pristup obesmišljava i proces izrade procjene uticaja na životnu sredinu", piše u saopštenju.

Kako navode iz Green Home-a, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, zajedno sa Opštinom Ulcinj, Morskim dobrom i svim relevantnim institucijama, treba što prije da ozbiljno pristupi riješavanju pitanja zagađenja u Port Mileni, koje traje već dugi niz godina i koji se čekanjem samo usložnjava i povećava.

"Ovo pitanje ne treba riješavati ad hock i po potrebi puštati vodu iz Solane kako bi se umanjila koncentraciju zagađujućih materija, nego upravo suprotno, treba riješiti prave uzroke i spriječiti da otpadne vode uopšte dolaze do Port Milene", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas