NEZADOVOLJNI DINAMIKOM

Ozon: Preispitati trasu autoputa u urbanom dijelu Podgorice

2 komentar(a)
autoput, Foto: Vesko Belojević
autoput, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 26.07.2015. 09:20h

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da bi trasa autoputa Bar - Boljare morala biti jedna od prioritetnih tema u okviru aktuelnih javnih rasprava za Nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine.

Kako smatraju, treba uključiti i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Nacrt Plana kvaliteta vazduha Glavni grada Podgorice, imajuću u vidu nesporne negativne efekte te vrste saobraćaja na kvalitet vazduha i ukupno stanje životne sredine u urbanom dijelu Podgorice, gdje živi i radi gotovo trećina stanovništva Crne Gore.

"Veoma smo nezadovoljni dinamikom izrade i organizovanja javnih rasprava za strateška dokumenta iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena, koja umjesto da budu podloga za planiranje važnih infrastrukturnih i razvojnih projekata i omoguće prostornim planerima da uzmu u obzir sve provjerene podatke i činjenice, po nepisanom pravilu slijede kada se već uđe u fazu u kojoj je veoma teško uticati na konačne odluke, čime se u startu obesmišljava njihova suština, što je i konkretno slučaj sa kontraverznim projektom autoputa Bar-Boljare", anvodi se u saopštenju izvršnog direktora Ozona Aleksandra Perovića.

Smatraju da je od suštinske važnosti da tokom održavanja javnih rasprava javnosti bude dostupna na uvid cjelokupna projektna dokumentacija i date saglasnosti i dozvole za autoput, što sada nije slučaj, kako bi se stvorili preduslovi za kvalitetnu javnu diskusiju i ispoštovala prava garantovana Ustavom i Arhuskom konvencijom.

"Da ne bi rizikovali da nas određene interesne grupe po već poznatoj i ustaljenoj programskoj šemi označe kao neprijatelje razvoja, a možda i ekološke države i ovom prilikom ističemo da je naša isključiva namjera i obaveza zašititi javni interes, gdje su javno zdravlje i kvalitet životne sredine na samom vrhu, pa shodno tome postupajući kao zainteresovana javnost u gore pomenutim javnih raspravama, ukazujemo da bi autoput morao biti predmet agrumentovanog javnog dijaloga, ukoliko se zaista želi ispuniti njihova namjena i opravdati uložena sredstva."

U saopštenju se dodaje da bi Vlada i Skupština, ali i lokalna uprava Glavnog grada, morale biti aktivno uključene u javne rasprave, i čuti sve agrumente i na otvoren način podijeliti sa građanima da li se odustalo od ideje ekološke države i održivog razvoja i primjene važećih zakona iz oblasti životne sredine.