ZA PET SLUČAJEVA NE VIDE KRIVIČNU ODGOVORNOST

Tužilaštvo vaga o garancijama

Sedam mjeseci se čeka nalaz vještaka o garancijama koje je Vlada dala KAP-u, Željezari i Pobjedi 2010. i 2011. godine
68 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 21.07.2015. 05:33h

Državno tužilaštvo ispituje da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka  na osnovu tri negativna izvještaja Državne revizorske institucije (DRI) nakon revizije Zavoda za udžbenike, ulcinjske Demokratske partije i državnih garancija Vlade izdatih 2010. i 2011. za tuđe kredite o trošku građana.

Na zahtjev pet NVO, bivša specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović odgovorila je da se već sedam mjeseci čeka nalaz sudskog vještaka u vezi sa revizijom državnih garancija koje je Vlada dala KAP-u, Željezari i Pobjedi.

Tužilaštvo je procijenilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, uprkos negativnim izvještajima DRI za Univerzitet Crne Gore, Radioteleviziju Crne Gore, Crnogorsko narodno pozorište, Centar za stručno obrazovanje i Centar savremene umjetnosti.

NVO Institut Alternativa, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj NVO i Centar za monitoring tražili su od VDT da odgovori na pitanja o preduzetim radnjama u vezi sa negativnim izvještajima DRI, čije dostavljanje “govori o svijesti da je uočeno stanje u određenim organima u zoni krivične odgovornosti”. 

NVO su tražile da VDT saopšti koliko je obavezujućih naloga tužilaštvo dostavilo policiji, koliko je lica saslušano, koliko je donijeto naredbi o otvaranju istraga i podignuto optužnih predloga, te koliko je prijava od osam odbačeno. 

“Pozivamo vas i da utvrdite moguću odgovornost nadležnih tužilaca koji su ignorisali izvještaje DRI”, piše u dopisu pet NVO.

DRI je u izvještaju iz 2013. utvrdila da su garancije za tri preduzeća, koje je Vlada izdala 2010. i 2011. godine,  date i bez detaljnih analiza finansijskog položaja tih preduzeća i ekonomske održivosti programa restrukturiranja, kao i bez odgovarajuće procjene mogućih posljedica koje bi aktiviranje garancija imalo po državni budžet. 

Za KAP su odobrene ukupne garancije od oko 132 miliona, bez kamata, za Pobjedu 6,4 miliona, Željeznički prevoz 17 miliona, a Željezničku infrastrukturu 12 miliona. 

Kad je u pitanju RTCG, DRI je u izvještaju o reviziji tog preduzeća za 2010. primijetila „izbjegavanje knjiženja kreditnog zaduženja u iznosu od 858.256 eura”, te da su četiri rukovodioca primila ukupno 138.000 eura neto zarade. 

Utvrđeno je da je preko blagajne isplaćeno više od 1,1 milion eura, te da je RTCG izdavala 27 stanova po 36 eura mjesečno, ali i da je uzet kredit od skoro 900.000 eura bez preciziranja namjene, koji je na kraju preuzela Vlada. 

Ivanovićeva je saopštila i da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka ni u vezi sa revizijom poslovanja CNP iz 2009. kada je DRI utvrdila da je rukovodstvo “nenamjenski trošilo novac koji su dobili od Ministarstva sporta, medija i kulture”.

Utvrđeno je i da je menadžment CNP  vlasniku restorana “Talija” dalo u zakup na 10 godina oko 80 kvadrata u prizemlju, 160 kvadrata sa svim inventarom i opremom na spratu pozorišta, kao i terasu od 320 kvarata, koja nije bila u vlasništvu pozorišta. 

DRI je utvridla i nepravilnosti u funkcionisanju službe prodaje karata u CNP-a i vođenu glavne knjige za gotovinsko i virmansko plaćanje.

Posebno zabrinjavaju državne garancije

Istraživač javnih politika u Institutu Alternativa Marko Sošić smatra da “posebno zabrinjava” slučaj revizije državnih garancija “u kojoj je DRI prikazala djelovanje državnih organa i pojedinaca koje je ugrozilo javni interes i dovelo do štete po državni budžet”.

“I pored ogromnog iznosa, interesa javnosti i poražavajućih nalaza DRI, više od dvije godine od objavljivanja izvještaja, tužilaštvo još nije odmaklo u istrazi i još se čeka neizvjesna procjena 'vrlo zauzetog' sudskog vještaka. Takođe, iako su izvještajem DRI obuhvaćene i garancije izdate za Željezaru, Pobjedu, Željezničku infrastrukturu i Željeznički prevoz, tužilaštvo se od samog početka fokusira samo na KAP”.

Sošić je ocijenio da odgovor potvrđuje sumnje civilnog sektora da je rad tužilaštva, u pogledu ispitivanja odgovornosti za nenamjensko i nezakonito upravljanje javnim sredstvima, spor i nedjelotvoran. 

“Tužilaštvo gubi vrijeme u istrazi zahtijevajući dodatnu dokumentaciju ne od samih subjekata revizije, nego od DRI”.

Goran Đurović: Sve je moguće  u  Crnoj Gori, osim pravde

Član Savjeta RTCG Goran Đurović ocijenio je da je u Crnoj Gori je sve moguće osim pravde: 

“Tome podjednako doprinose tužilaštvo i sudovi. Državni tužilac nije uzeo izjave od tadašnjih članova Savjeta RTCG, zatražio dodatna objašnjenja i informacije od DRI koja je dala negativno mišljenje o radu Javnog servisa. To ukazuje na neozbiljnost i neprofesionalan odnos u sagledavanju situacije u RTCG od strane samog tužilaštva”.

Đurović je kazao da tužilaštvu nije bio važan ni nalaz Inspekcije rada, koji je ukazao na neophodnost zakonitog dodjeljivanja naknade na zarade zaposlenima:

”A u tom periodu je nezakonito isplaćeno oko 800,000 eura”. 

Istakao je da su državnom tužilaštvu bile potrebne tri godine da utvrdi nepostojanje elemenata krivičnog djela u poslovanju RTCG u periodu dok je Branko Vojičić bio generalni direktor: 

“Njemu je omogućena nagrada za nezakonito i loše poslovanje i nepoštovanje odluka Savjeta RTCG. I ovaj slučaj spada u one koji na slikovit način mogu objasniti stanje u našem tužilaštvu, ali i sudovima, a koje je katastrofalno. Rješenju problema neće u ovim okolnostima pomoći ni izbori, a ni reizbori u okviru tužilačke organizacije”.

Galerija

Preporučujemo za Vas