PREPORUKA UPRAVNOM ODBORU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Savjet za brigu o licima sa invaliditetom: Podržati projekte koje se odnose na asistente u nastavi

Istaknuto je i da je neophodno preduzimati aktivnosti kako bi se jačali kapaciteti sami lica sa invaliditetom, da bi se lakše zapošljavali i ostajali na poslu
0 komentar(a)
osobe s invaliditetom, Foto: Shutterstock
osobe s invaliditetom, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 20.07.2015. 16:28h

Savjet za brigu o licima sa invaliditetom preporučiće Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje da do kraja ove godine podrži finansiranje projekata koji se odnose na asistenate u nastavi, zaključeno je na sjednici tog tijela.

„Zaključeno je da Savjet preporuči Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da do kraja ove godine podrži finansiranje projekata koji se odnose na asistenate u nastavi, s tim što će pravo za aplikaciju na konkurs za sredstva za 200 asistenata imati isključivo škole“, saopšteno je nakon sjednice, koja je danas održana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Kako se dodaje, na sjednici je dogovoreno i da se Ministarstvu prosvjete uputi prijedlog da prilikom pravljenja Budžeta za narednu godinu planira sredstva za ove namjene.

„Na sjednici je konstatovano da je neophodno uložiti još dosta napora da se poveća svijest poslodavaca u cilju poštovanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, kako bi umjesto uplaćivanja sredstava u Fond više koristili subvencije koje su im na raspolaganju i zapošljavali ta lica“, kaže se u saopštenju.

Istaknuto je i da je neophodno preduzimati aktivnosti kako bi se jačali kapaciteti sami lica sa invaliditetom, da bi se lakše zapošljavali i ostajali na poslu.

„U tom cilju članovi Savjeta podržali su i prijedlog da se do kraja godine objavi još jedan konkurs za grant šeme preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ali koji će biti namijenjen isključivo za projekte koji se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom“, navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je da se naredna sjednica Savjeta održi krajem septembra i da bude posvećena setu podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zaštite lica sa invaliditetom.

Načelnica fonda Slavica Radusinović pripremila je Izvještaj o utrošenim sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, u periodu od 1. januara do 15. jula.

„Za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje lica sa invaliditetom, iz Fonda za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, od 01. 1. januara do 15. jula utrošeno je 1.232.542,83 eura“, kaže se u saopštenju.

Za programe profesionalne rehabilitacije utrošeno je 31.527 eura, za subvencije zarade – 265.884 eura, subvencija (prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada) 44.336 eura, subvencija (učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu) 31.135 eura, za programe aktivne politike zapošljavanja, u kojima učestvuju lica sa invaliditetom (javni rad) 38.038 eura, finansiranje grant šema 796.385 eura, novčane pomoći polaznicima programa 7.968 eura i naknade članovima komisija za profesionalnu rehabilitaciju i Savjeta Fonda 17.266 eura.

Projekcija potrebnih sredstava do kraja ove godine je 613 hiljada eura.

Kako je saopšteno, u toku je izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je 25. juna dalo na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama i uputilo javni poziv građanima, i svim ostalima zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-uprave.

„Osim toga, treba istaći i da postojeći Zakon prepoznaje više od 20 oblasti od javnog interesa, ostavljajući ovu listu otvorenom u skladu sa dobrom uporednom praksom. Vlada se obavezuje da na predlog Savjeta za saradnju Vlade i NVO, na isteku tekuće godine za narednu godinu, posebnim aktom utvrdi prioritetne oblasti od javnog interesa i visinu sredstava za finansiranje projekata i programa iz ovih oblasti“, kaže se u saopštenju.

Zakon takođe pruža i mogućnost finansiranja programa, odnosno dugoročnih planova aktivnosti organizacije.

„Ukoliko su NVO nezadovoljne načinom na koji se sprovodi ovaj Zakon neophodno bi bilo da aktivnosti usmjere u tom pravcu, jer kao što se vidi i sada postoje odgovarajući zakonski uslovi za zadovoljavanje njihovih potreba“, navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas