KRIVIČNI ZAKONIK

Pozitivna će tražiti izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

"Usvojenim Zakonom stvoren je uslov za održivo rješenje za pomoć samohranim roditeljima,u slučajevima gdje drugi roditelj izbjegava obavezu davanja alimentacije, što je problem kod skoro dvije trećine samohranih roditelja“, kazala je Jasavić.
7 komentar(a)
Azra Jasavić, Foto: Pozitivna Crna Gora
Azra Jasavić, Foto: Pozitivna Crna Gora
Ažurirano: 18.07.2015. 11:15h

Usvajanjem izmjena Krivičnog zakonika stvoren je uslov za održivo rješenje za pomoć samohranim roditeljima, u slučajevima gdje drugi roditelj izbjegava obavezu davanja alimentacije, ocijenjeno je iz Pozitivne Crne Gore.

Iz te partije su najavili da će inicirati i izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kojima se predviđa prinudna naplata alimentacije kroz nadoknadu koju ostvaruje zatvorenik radom u kazneno poravnoj ustanovi u kojoj izdržava kaznu zbog djela nedavnja izdržavanja.

Poslanica Pozitivne, Azra Jasavić, kazala je agenciji MINA da ih raduje činjenica da je na njihov predlog usvojen Krivični zakonik, kojim su pooštrene krivične sankcije za djelo nedavanja alimentacije.

"Usvojenim zakonom, za krivično djelo nedavanja izdržavanja povećava se kazna zatvora na dvije godine i sudskom odlukom sud određuje obavezu učiniocu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdržavanje“, podsjetila je Jasavić.

Takođe, kako je navela, predlogom Pozitivne o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji će biti na dnevnom redu narednog skupštinskog zasjedanja, daje se dovoljno garancija za materijalno obezbjeđenje samohranim roditeljima.

"Usvojenim Zakonom stvoren je uslov za održivo rješenje za pomoć samohranim roditeljima,u slučajevima gdje drugi roditelj izbjegava obavezu davanja alimentacije, što je problem kod skoro dvije trećine samohranih roditelja“, kazala je Jasavić.

Prema njenim riječima, Pozitivna će dodatno tražiti izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

"Kojima se predviđa prinudna naplata alimentacije, kroz nadoknadu koju ostvaruje zatvorenik radom u kazneno poravnoj ustanovi u kojoj izdržava kaznu zbog djela nedavnja izdržavanja“, precizirala je Jasavić.

Ona je ocijenila da sudovi, tužilaštva i advokatura moraju mnogo više učiniti na promovisanju rada u javnom interesu kao alternativne sankcije.

"Da bi se to moglo postići, Ministarstvo pravde prije svega mora stvoriti neophodne normativne i organizacione pretpostavke koje propisuje Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu", naglasila je Jasavić.

Ministarstvo se, smatra ona, posebno mora fokusirati na primjenu člana 18 Zakona zaključivanjem sporazuma sa organima državne uprave i organima lokalne samouprave, kao i pravnim licima odnosno organizacijama gdje bi se mogao obavljati rad u javnom interesu.

"Kako je sistem alternativnih krivičnih sankcija u začetku veoma važnu ulogu u afirmaciji rada u javnom interesu mogli bi obezbijediti i mediji kroz izvještavanju o primjeni ovog instituta. Ovo posebno iz razloga da je Akcioni plan 23 revidiran, a ovaj institut još nije zaživio kako to funkcioniše u zemljama Zapadne Evrope“, navela je Jasavić.

Na taj način bi, kako je pojasnila, bilo omogućeno da se u mnogo većoj mjeri za krivično djelo nedavanja izdržavanja izrekne alternativna sankcija rada u javnom interesu.

"Potpunom implementacijom rada u javnom interesu koji bi vršili roditelji koji ne daju izdržavanje, uvećavalo bi se društveno bogastvo, pa bi država imala mogućnosti da efikasnije pomogne samohranim roditeljima u slučajevima nedavanja alimentacije“, kazala je Jasavić.

Prema njenim riječima, Pozitivna će kroz godišnje zvještaje rada sudova i tužilaštva pažljivo pratiti kaznenu politiku za krivično djelo nedavanja izdržavanja.

"Kroz Parlamentarni nadzor tražićemo izvještaje od Vlade, odnosno resornog ministarstva šta je urađeno po pitanju primjene i afirmacije rada u javnom interesu, a od pravosudnih organa statističke podatke o izrečenim sankcijama rada u javnom interesu uopšte, a posebno za krivično djelo nedavanja izdržavanja“, dodala je Jasavić.

Preporučujemo za Vas