ŠANSA ZA USPJEH

Jonica: Preduzetnice bi trebalo da raspolažu kapitalom

"Sve ono što se u većoj mjeri smatra muškim poslom kao recimo biznis i politika, muškarci veoma teško prepuštaju ženama. Žena nailazi na mnogo više prepreka u nastojanju da se potvrdi u tim oblastima. Skupština Crne Gore je pokušala da usvoji zakone i propise koji bi pružili olakšice ženskom preduzetništvu", kazala je Jonica
3 komentar(a)
Snežana Jonica, Foto: Luka Zeković
Snežana Jonica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 14.02.2019. 12:36h

Preduzetnice na Balkanu trebalo bi da raspolažu sa određenim kapitalom da bi pokrenule biznis i dobile šansu da dođu do kredita, što podrazumijeva posjedovanja imovine, ocijenila je poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Snežana Jonica.

 Ona je u Sofiji na međunarodnoj konferenciji Žensko preduzetništvo u jugoistočnoj Evropi, saopštila da se žene na Balkanu, koje žele da pokrenu ili se već bave vlastitim biznisom, suočavaju sa nizom prepreka.

“Tradicija u Crnoj Gori je takva da imovina po pravilu pripada muškarcima. Ranije je bila prava sramota da imovinu naslijedi kći ili neka druga žena u porodici, umjesto muškarac", kazala je Jonica i dodala da zbog toga žene još na startu ne ispunjavaju uslove za podizanje kredita.

 Jonica je, kako je saopšteno iz Udruženja preduzetnica Crne Gore, rekla i da veoma često žene ne nailaze na razumijevanje ni u svojoj porodici.

“Javne usluge nijesu organizovane na način koji bi rasteretio žene i omogućio im da se posvete poslovanju sopstvene firme. Svega 9,6 odsto preduzeća u Crnoj Gori su u vlasništvu žena”, navela je Jonica.

 Ona je podsjetila da u Crnoj Gori i dalje postoji podjela na ženske i muške poslove.

 "Sve ono što se u većoj mjeri smatra muškim poslom kao recimo biznis i politika, muškarci veoma teško prepuštaju ženama. Žena nailazi na mnogo više prepreka u nastojanju da se potvrdi u tim oblastima. Skupština Crne Gore je pokušala da usvoji zakone i propise koji bi pružili olakšice ženskom preduzetništvu", kazala je Jonica.

 Prema njenim riječima, što se ide više organizacionom piramidom preduzeća, to je manje žena.

 Međunarodnu konferenciju žena preduzetnica, koja je održana od 6. do 8. jula, organizovali su Balkansko udruženja žena u zanatstvu i Balkanski biro za razvoj srednjeg staleža.

 Konferencija je obuhvatala dva događaja i to Žene kao preduzetnice – izazovi, trenutni razvoji, mogućnosti i Preduzeće koje podržava porodicu-socijalna odgovornost i ekonomski uspjeh jugoistočne Evrope. Konferencija je okupila predstavnice udruženja preduzetnica iz Albanije, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Moldavije i Srbije kao i predstavnice najboljih preduzeća zemalja učesnica.

 Zamjenik ministra obrazovanja Albanije, Nora Malaj, ocijenila je da vlade treba da osnažuju žensko preduzetništvo.

“Vlade treba da podstiču preduzetništvo žena zato što njihove kompanije doprinose cjelokupnom ekonomskom razvoju zemalja”, kazala je Malaj.

 Ona je dodala da žena preduzetnik omogućava otvaranje novih radnih mjesta.

“Zahvaljujući preduzetnicama izvodi se mnoštvo projekata o povećanju nivoa stručne osposobljenosti. Žene u preduzetništvu jugoistočne Evrope su pokretači dobrih ideja i aktivnosti", poručila je Malaj.

 Ona smatra da su preduzetnice u stanju da promijene imidž evropskog jugoistoka.

 "Suočeni smo sa mnoštvom izazova, ali verujem da će Vlada Albanije podržati žene koje se bave preduzetništvom u zemlji i da će pružiti potporu zajedničkim projektima koji bi se izvodili u saradnji sa drugim zemljama", kazala je Malaj.

 Ona je rekla da se fokus mora staviti na pozitivne stvari u regionalnoj saradnji i pokušati da se proširi djelokrug i poveća nivo kvalifikacije i potencijal svake žene koja se posvetila sopstvenom biznisu.

 Pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Hrvatske, Zdenka Lončar, kazala je da poslovni svijet na Balkanu više ne izgleda toliko muški.

“Poslovni svijet puno toga očekuje od žena, on će postati mnogo i bolji i humaniji kada se žene većim dijelom uključe u njega”, smatra Lončar.

 Ona je ocijenila da problemi iz prošlosti, vezani za rodnu nejednakost, više ne postoje na Balkanu.

 Na konferenciji su dodijeljene nagrade najboljim preduzećima koja podržavaju porodicu u jugoistočnoj Evropi, gdje je preduzeće Montenomaks Control&Logistics predstavilo Crnu Goru.

 Na konferenciji se razgovaralo o ekonomskoj krizi i procesima prevazilaženja, stanju i perspektivama u regionu i dobrim primjerima razvoja preduzetništva zemalja učesnica.