NEĆE PLAĆATI ZDRAVSTVENU USLUGU

Turisti će imati pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu tokom boravka u CG

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje je saopšteno da pravo mogu iskoristiti osiguranici iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Austrije, Njemačke, Češke, Mađarske, Holandije, Belgije, Luksemburga, Italije i Francuske, a troškovi će se refundirati između fondova država ugovornica
137 pregleda 6 komentar(a)
Fond za zdravstveno osiguranje, Foto: Boris Pejović
Fond za zdravstveno osiguranje, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 14.02.2019. 14:29h

Osigurana lica iz država u okruženju i drugih sa kojima je zaključen odgovarajući sporazum o socijalnom osiguranju  za vrijeme turističkog boravka u Crnoj Gori imaće pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu i neće plaćati neposredno zdravstvenu uslugu.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje je saopšteno da  pravo mogu iskoristiti osiguranici iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Austrije, Njemačke, Češke, Mađarske, Holandije, Belgije, Luksemburga, Italije i Francuske, a troškovi će se refundirati između fondova država ugovornica. 

Naglasili su da osigurana lica iz pomenutih država treba da dobiju  u mjestu prebivališta odgovarajući obrasac, odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori.

Iz Fonda su naglasili da  osiguranici iz Slovenije i Njemačke ostvaruju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja ili sertifikata evropske kartice.

Kazali su da  lica iz tih zemalja treba da se tim dokumentima obrate područnoj jedinici Fonda, koja će im izdati bolnički list kojim mogu da ostvare zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i privatnim sa kojima je zaključen ugovor.

S druge strane, građani Velike Britanije i Sjeverne Irske, Bugarske, Slovačke i Poljske za vrijeme turističkog boravka dobijaju hitnu zdravstvenu zaštitu uz putnu ispravu i zdravstvenu knjižicu, a troškove će plaćati naš Fond za zdravstvo. 

Osiguranici iz država Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Kraljevine Norveške  neposredno će plaćati zdravstvenu uslugu. 

„Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima“, piše u saopštenju. 

I osiguranici iz Crne Gore mogu tokom turističkog boravka u pomenutim zemljama da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu.

Iz Fonda su pojasnili da naši osiguranici moraju od nadležne filijale Fonda u mjestu prebivališta da dobiju odgovarajući obrazac.

Nakon toga ljekarska komisija  daje nalaz i mišljenje, koje je pozitivno ukoliko se utvrdi da osiguranik nije bolovao od akutnih ili hroničnih bolesti u posljednjih godinu dana.

Iz Fonda su naglasili da je Sporazumom o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Srbije predviđen poseban obrazac MNE/SRB 111B, kako bi pravo na zdravstvenu zaštitu dobila lica iz naše države koja se u Srbiji školuju ili studiraju. 

Za dobijanje tog obrasca potrebno je da se lice obrati filijali Fonda sa potvrdom o redovnom studiranju odnosno školovanju u Srbiji , zaključili su iz te zdravstvene ustanove.

Preporučujemo za Vas