KRITIKOVALI I KRATAK ROK

Ozon: Nacrtu upravljanja otpadom nedostaje konkretan plan

Potrebno je izbaciti i opciju koja podrazumijeva centralno postrojenje za termičku obradu otpada u Nikšiču
0 komentar(a)
Smeće, deponija, Foto: Vesko Belojević
Smeće, deponija, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 01.07.2015. 11:57h

Nacrt petogodišnjeg državnog plana za upravljanje otpadom trebalo bi da sadrži konkretan plan sanacije i dinamike zatvaranja nelegalnih gradskih deponija i ostalih neuređenih smetlišta, poručili su iz nevladine organizacije Ozon.

Ta organizacija je, nakon učešća u javnoj raspravi o Nacrtu državnog plana, Ministarstvu održivog razvoja i turizma dostavila Komentare i prateći Izveštaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

“Ključni nedostak dokumenta je konkretan plan sanacije i dinamika zatvaranja nelegalnih gradskih deponija, kao i ostalih neuređenih smetlišta, jasna analiza dosadašnjeg poslovanja dvije regionalne sanitarne deponije u Podgorici i Baru”, navodi se u zaključcima dokumenta koji je pripremio Ozon.

Pored toga, potrebno je izbaciti i opciju koja podrazumijeva centralno postrojenje za termičku obradu otpada u Nikšiču.

Ta opcija je, kako smatraju u Ozonu, potpuno neosnovana i neutemeljena.

“Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za period 2015 – 2020 mora imati mnogo više konkretnijih podataka i analiza, naročito u ključnim i suštinskim segmetnima”, kazali su iz te nevladine organizacije.

Oni su ukazali i na rok tog dokumenta, koji je, kako su naveli, njegov najveći hednikep jer se u tako kratkom periodu, naročito imajuči u vidu da će očigledno ova godina proteći u njegovom usvajanju, teško mogu postići opipljivi rezultati.

“Nacrt državnog plana treba da da preporuke i smjernice kako u sljedeće dvije godine prikupiti što više pouzdanih podataka o generisanim količinama, morforloškom sastavu, aktuelnim projektima i rezultatima onih sprovedenih, usklađivanju javnih politika i zakona, unapređenju međusektorske komunikacije i saradnje, upoznavanju sa novim tehnologijama i jačanju kadrovskih kapaciteta u ovoj oblasti”, objasnili su iz Ozona.

Oni se, kako su naveli, nadaju da će novi Zakon o upravljanju otpadom proći kvalitetnu javnu raspravu i biti izmjenjen u značajnoj mjeri i u potpunosti usklađen sa direktivama Evropske unije (EU), kako bi se njegovom primjenom unaprijedilo stanje na terenu.