SKUPŠTINA NA PUTU DA PREKRŠI ZAKON

Muk: Državni revizor ne može biti član Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

0 komentar(a)
Stevo Muk, Foto: Vlada Crne Gore
Stevo Muk, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 24.06.2015. 14:22h

Skupština je na putu da prekrši Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i kompromituje imenovanje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, smatra predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa Stevo MUk.

"Odbor za antikorupciju je većinom glasova podržao kandidate za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Odbor je time ponovio grešku koju je napravila Komisija za predlaganje kandidata, podržavši kandidata čijim bi se imenovanjem direktno prekršio Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji", navodi Muk.

Komisija i Odbor su podržali kandidaturu Radula Žurića, dugogodišnjeg državnog revizora u Državnoj revizorskoj instituciji.

"Odredbama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, koje uređuju sprječavanje sukoba interesa, izričito je zabranjeno članstvo državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica (Član 41 i 45). To je zabrana koja važi za članove Senata DRI, a shodno se primjenjuje i na državne revizore. Savjet je organ upravljanja Agencije za borbu protiv korupcije, koji kao organ donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije, usvaja pravila o radu Agencije, raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrešava direktora Agencije, itd. Jedini način da Skupština Crne Gore podrži predloženi sastav Savjeta Agencije je ukoliko g. Žurić u međuvremenu podnese ostavku na svoje radno mjesto u DRI. U suprotnom, Skupština će direktno prekršiti Zakon o DRI i kompromitovati postupak konstituisanja organa Agencije za sprječavanje korupcije", zaključuje se.

Preporučujemo za Vas