IZVJEŠTAJ AGENCIJE

Iz KCCG stiglo više od pola prijava o neželjenom dejstvu ljekova

Iz čak 11 opština lani nije prijavljen nijedan slučaj, a konstatuje se da “farmaceuti i dalje zabrinjavajuće malo prijavljuju”
0 komentar(a)
KCCG, Foto: Luka Zeković
KCCG, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 23.06.2015. 19:20h

Od prošlogodišnjih 106 prijava Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) na ispoljeno neželjeno dejstvo lijeka, čak 59 stiglo je od zdravstvenih radnika Kliničkog centra Crne Gore.

To piše u godišnjem izvještaju CALIMS-a o prijavama neželjenih dejstava, koji pokazuje da je značajno opao broj prijava proslijeđenih od domova zdravlja.

Zdravstvene ustanove iz čak 11 opština nijesu prijavljivale neželjena dejstva. Iz nikšićke bolnice pristiglo je sedam prijava , bjelopoljskog i podgoričkog doma zdravlja po pet, a po tri iz privatne zdravstvene ustanove “Apoteka Lijek” i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. “Codra”, pet domova zdravlja i “Montefarm” proslijedili su po jednu prijavu.

Najmanje jedan od kriterijuma ozbiljnosti, kao što je hospitalizacija, životna ugroženost, trajna ili značajna onesposobljenost..., ispunile su 44 prijave.

“U 51 odsto prijava radilo se o neželjenim dejstvima koja nijesu ozbiljnog karaktera, dok u osam prijava nije moguće bilo procijeniti ozbiljnost”.

Utvrđeno je da se lani, kao i prethodnih godina, veći broj prijava odnosio na žene, što je slučaj u Evropi i svijetu.

Čak 79 prijava odnosilo se na grupu pacijenata starih između 16 i 69 godina.

Uprkos povećanju broja prijava , u izvještaju se navodi da očekuju da odgovorna lica u farmaceutskim kompanijama u većoj mjeri prijavljuju neželjena dejstva, što je trend u zemljama EU.

“U tom smislu uložićemo napor u njihovu edukaciju i bolju informisanost o zakonskoj obavezi praćenja bezbjednosnog profila ljekova koje zastupaju na tržištu Crne Gore”.

Od ukupno 68 sponatano prijavljenih sumnji na neželjeno dejstvo lijeka, 55 je poslao ljekar, a 12 dostavio farmaceut.

U CALIMS-u tvrde da farmaceuti i dalje zabrinjavajuće malo prijavljuju neželjena dejstva, iako su, kao zaposleni u apotekama, vrlo značajan izvor informacija o bezbjednosti primjene ljekova, pogotovo onih koji se izdaju bez recepta.

Navodi se da su tokom prošle godine zbog toga uputili inicijativu Montefarmu i Farmaceutskoj komori da je potrebno veće angažovanje farmaceuta.

Zbog vakcina bilo deset komplikacija

CALIMS-u je lani stiglo 10 prijava koje se odnose na vakcine. U izvještaju piše da su zdravstveni radnici dužni da neželjenu reakciju nakon vakcinacije prijave njima ili Institutu za javno zdravlje.

Među najčešće prijavljivanim neželjenim dejstvima ljekova su reakcije na mjestu primjene, raš, glavobolja, mučnina, dijareja, vrtoglavica...

U CALIMS-u tvrde da najčešće prijavljivana neželjena dejstva nakon nekih ljekova nijesu ozbiljnog karaktera i očekivana su nakon njihove primjene.