ISTRAŽIVANJE JUVENTASA

Čak 84 odsto korisnika probalo drogu dok su bili maloljetni

NVO Juventas je tokom maja 2015. godine sproveo ispitivanje među aktivnim korisnicima droga, na uzorku od 100 osoba mlađih od 30 godina, koje koriste servise zdravstvene i socijalne zaštite ove nevladine organizacije u Podgorici
119 pregleda 0 komentar(a)
tinejdžeri, parti, žurka, droga, Foto: Shutterstock
tinejdžeri, parti, žurka, droga, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 23.06.2015. 17:27h

Zabrinjavajući podaci pokazuju da je 84 odsto ispitanika prvi put probalo psihoatkivne supstance u periodu dok su bili mlađi od 18 godina, a čak 44 odsto njih u uzrastu mlađem od 15 godina starosti. 81odsto ispitanika uzima droge preko igle i šprica, dok je 63 odsto njih počelo na ovaj način uzimati drogu dok su bili mlađi od 20 godina, dok čak 32 odsto dok su bili maloljetnici, odnosno 3 odsto dok su bili mlađi od 15 godina, navodi se u zajedničkom saopštenju NVO Juventas i Mladih Liberalne partije

NVO Juventas je tokom maja 2015. godine sproveo ispitivanje među aktivnim korisnicima droga, na uzorku od 100 osoba mlađih od 30 godina, koje koriste servise zdravstvene i socijalne zaštite ove nevladine organizacije u Podgorici.

Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.

"Učesnici ispitivanja tvrde da su se u 59 odsto slučajeva obratili institucijama za pomoć i liječenje, da je 11 odsto njih to uradilo dok su još bili maloljetni, ali se samo 55 odsto ukupnog broja i liječilo. Navode da su u 47 odsto slučajeva imali podršku porodice tokom liječenja, ali i da im je u 30 odsto slučajeva nedostajala potrebna podrška psihologa tokom liječenja, kod 47 odsto slučajeva podrška psihijatra, dok je u 33 odsto slučajeva izostala psihološka podrška porodici zavisnika tokom liječenja", ističe se u zajedničkom saopštenju.

Dodaje se da dok je 65 odsto ispitanika osjetilo stigmu i diskriminaciju u institucijama zdravstvene (92,3 odsto onih koji su se tako izjasnili) i socijalne (7,7 odsto) zaštite, čak 95 odsto ukupnog broja ispitanika smatra je potrebno inovirati postojeće programme liječenja i podrške korisnicima droga, a 83 odsto misli da postojeći programi nijesu ni najmanje prilagođeni mladim osobama.

"Prikazani podaci oslikavaju nedostatak adekvatne podrške mladima koji koriste droge, kao i njihovim porodicama. Ostaje nam da se zapitamo: Koliko je nas koji u porodici ili među prijateljima nema nekoga ko koristi psihoaktivne supstance? Koliko je naših poznanika kojima je potrebna podrška i pomoć? Da li znamo na koje institucije sistema treba da ih uputimo? Da li smo sigurni da će maloljentik koji koristi heroin dobiti adekvatnu podršku?", piše u zajedničkom saopštenju.

Kako su istakli, odgovore na ova pitanja treba da da dosljedna implementacija strateških dokumenata u oblasti droge za koju Crna Gora u kontinuitetu ne izdvaja budžetska sredstva.

"Mladima i djeci koja koriste droge je potrebna podrška, ne kažnjavanje, kako bi i oni i njihove porodice izašli iz problema zavisnosti.Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci", piše u zajedničkom saopštenju.

Oni ističu da Monstatovi podaci o popisu stanovništva iz 2011. godine pokazuju da u Crnoj Gori živi 145.126 osoba mlađih od 18 godina, što čini 23,4 odsto ukupnog broja stanovnika, dok je 34,3 odsto ukupnog broja stanovnika mlađe od 25 godina, odnosno skoro polovina (48,7 odsto) stanovništva Crne Gore je mlađa od 35 godina.

"Prema posljednjim međunarodnim ESPAD istraživanjima koje je u Crnoj Gori 2008. i 2011. godine sproveo Institut za javno zdravlje primjetan je blagi, ali kontinuirani porast upotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima. Dok je po rezultatima iz 2008. godine ukupno 5 odsto učenika koristilo psihoaktivne supstance, u 2011. godini je taj procenat porastao na 7 odsto. Najčešće korišćene supstance među srednjoškolcima su inhalanti, sedativi/trankvilizeri i marihuana. Upotreba kanabisa je porasla sa 3 odsto u istraživanju iz 2008. godine na 5 odsto u istraživanju iz 2011. godine, isto kao i sedative, dok je inhalante u 2011. godini koristilo 6 odsto u odnosu na 3 odsto u 2008", navedeno je u zajedničkom saopštenju Juventasa i Mladih Liberalne partije.