Softver obezbjeđuje bolju kontolu

„Na zahtjev stranih pomorskih kompanija ili lučkih inspektora se, pored momentalne provjere vjerodostojnosti određenog svjedočanstva, dobija i kompletna istorija obuke koju je kandidat prošao, kao i naziv institucije koja je obavila obuku“, rekao je Radonjić na konferenciji za novinare
95 pregleda 0 komentar(a)
Kompjuter, Foto: Shutterstock
Kompjuter, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 19.06.2015. 11:44h

Softverski programi za evidenciju obuke i sertifikacije pomoraca i izdavanje vinjeta stranim jahtama i čamcima u Crnoj Gori, čija zvanična primjena počinje 1. jula, trebalo bi da obezbijede bolju kontrolu tih segmenata i pojednostave proceduru za njihovo dobiljanje.

Generalni direktor Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Vladan Radonjić, objasnio je da se na taj način obezbjeđuje jedinstvena elektronska baza podataka preko koje se može pratiti edukacija pomoraca od njihove prijave u centre za obuku ili obrazovne institucije do izdavanja relevantnog svjedočanstva.

„Na zahtjev stranih pomorskih kompanija ili lučkih inspektora se, pored momentalne provjere vjerodostojnosti određenog svjedočanstva, dobija i kompletna istorija obuke koju je kandidat prošao, kao i naziv institucije koja je obavila obuku“, rekao je Radonjić na konferenciji za novinare.

On je dodao da je Ministarstvo u saradnji sa firmom Gravex dva mjeseca radilo na izradi nove web stranice Lučke kapetanije Crne Gore i softverskih programa, kao i da će zvanična primjena tog sistema početi 1. jula.

Radonjić je saopštio da otvaranjem web stranice pomorci mogu na jednom mjestu dobiti kompletnu informaciju o uslovima i načinu sticanja zvanja i posebnih ovlašćenja, kao o početku ispitnih rokova.

„Te informacije su pomorci do sada dobijali dolaskom u lučke kapetanije, što je iziskivalo dodatne troškove i gubitak vremena čekanjem na šalterima ili u kancelarijama“, kazao je Radonjić.

On je naveo da će se web stranica redovno ažurirati i drugim novostima iz oblasti sigurnosti i bezbijednosti plovidbe.

Radonjić je podsjetio da je jedna od glavnih preporuka Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) bila da Crna Gora obezbijedi jedinstvenu bazu podataka kada je u pitanju obuka i izdavanje svjedočanstava o zvanjima i posebnim ovlašćenjima pomoraca.

On je saopštio da softver omogućava i laku provjeru kada je neko plovilo dobilo vinjetu i do kada mu ona traje, čime se potvrđuje da je ono sigurno za plovidbu.

„Važno je da su sva plovila sigurna za plovidbu, što se potvrđuje vinjetom. Izradu softvera je nametnula potreba Ministarstva da u svakom trenutku ima evidenciju o izdatim vinjetama“, kazao je Radonjić.

Softver, prema njegovim riječima, daje mogućnost prijavljivanja elektronskim putem i nekoliko mjeseci prije dolaska strane jahte u Crnu Goru, čuvanje tih podataka i prezentovanje u momentu izdavanja vinjete.

„Procedura se može obaviti i u lučkim kapetanijama i ispostavama, a jahta koja nije ušla u elektronsku bazu podataka ne može dobiti vinjetu. Inspektori sigurnosti plovidbe, tokom rutinske kontrole unošenjem bilo kojeg detalja strane jahte ili čamca, mogu provjeriti da li im je izdata vinjeta i u kom vremenskom periodu“, objasnio je Radonjić.

On je najavio da će u narednih mjesec biti izrađen još jedan softver, jedinstveni elektronski registar brodova, čamaca i jahti, kojim će se na jednom mjestu stvoriti baza podataka svih plovila registrovanih u Crnoj Gori.

Predstavnik preduzeća Gravex, Veljko Glavičić, kazao je da je izradom softvera pojednostavljena procedura za prijavu pomoraca za određenu obuku, kao i evidencije obuka i izdatih sertifikata i breveta.

„Na taj način se, otvaranjem web sajta Lučke kapetanije, pojednostavljuje procedura provjere da li pomorci ispunjavaju tražene uslove, odnosno da li posjeduju sertifikate i brevete“, rekao je Glavačić.

Bonus video: