VLADA CRNE GORE

Za suzbijanje zaraznih bolesti obezbijeđeno preko 726.000 eura

Kako je saopšteno, usvojena je Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika i drugih naročito opasnih zaraznih bolesti u ovoj godini
200 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici, u skladu sa organizacionim promjenama u državnoj upravi, donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, usvojena je Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika i drugih naročito opasnih zaraznih bolesti u ovoj godini.

Tim povodom, Vlada je donijela zaključak da se iz budžetskih sredstava opredijeljenih za tu namjenu za sprovođenje Plana u ovoj godini obezbijedi 726,79 hiljada eura.

Konstatovano je da zahvaljujući mjeri preventivne vakinacije cijele populacije prijemčivih životinja 2017. i prošle godine u Crnoj Gori nije bilo pojava tih opasnih zaraznih bolesti i da je neophodno nastaviti sa tim mjerama i u ovoj godini, na bazi jasne ekonomske računice da su preventivne mjere jeftinije od potencijalnih mjera pri suzbijanju bolesti.

Vlada je usvojila Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem.

"Imajući u vidu da je od ukupno 275 hiljada eura izdvojenih za tu namjenu na kraju prošle godine, kao posljedica uštede nakon sprovedenih javnih nabavki, preostalo 61,84 hiljade eura zaključeno je da se ta sredstva upotrijebe za nastavak sprovođenja mjera u ovoj godini“, kaže se u saopštenju.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za prošlu godinu.

Prilikom predstavljanja Izvještaja istaknuto je da je od osnivanja Savjet pokrenuo niz značajnih inicijativa.

"Otpočeto je sa aktivnostima vezanim za zaštitu dobrobiti pasa i odgovorno vlasništvo njihovih držalaca, kao i pitanje kontrole populacije napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će uspostavljanje centralne evidencije pasa, koja je obezbjeđena kroz podršku Svjetske Banke, i predviđena sredstva u budžetu za sprovođenje mjera identifikacije i registracije pasa osigurati osnov za sprovođenje zakonskih propisa i kaznene politike u toj oblasti i afirmaciju odgovornog vlasništva.

Vlada je usvojila i Informacija o zaključivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovnim objektima registrovanim u Svetom Vinsentu i Grenadinima i prihvaćen tekst Sporazuma.

"Potpisivanjem tog dokumenta pomorci iz Crne Gore će moći bez problema da zasnuju radni odnos na brodovima koji plove pod zastavom Sv. Vinsenta i Grenadina", zaključuje se u saopštenju.