PREDLOG AMANDMANA

HRA i Juventas: Ministarstvo zdravlja da brine i o zatvorenicima

Ocijenili su da zatvorenici imaju pravo na nezavisno medicinsko osoblje
0 komentar(a)
ZIKS, Foto: Jelena Jovanović
ZIKS, Foto: Jelena Jovanović
Ažurirano: 11.06.2015. 17:35h

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas zatražile su da se zdravstvena zaštita osoba u zatvorima izmjesti iz nadležnosti Ministarstva pravde i stavi pod okrilje zdravstvenog resora.

Dvije NVO podnijele su skupštinskom Odboru za politički sistem, pavosuđe i upravu predlog amandamana na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti.

Predlažu i uvođenje obaveze da nadležne institucije, pod okriljem Ministarstva zdravlja, vrše procjenu potrebnog broja stručnog kadra, njihov odabir i zapošljavanje, kao i ostale poslove iz oblasti zdravstvene zaštite zatvorenika.

“Teško je održiva i nedovoljno učinkovita situacija u kojoj je zdravstvo jedne države u potpunosti u nadležnosti Ministarstva zdravlja, a pružanje zdravstvene zaštite u zatvorima i njegova organizacija u nadležnosti resora pravde. Preporuka je svakako razdvajanje nadležnosti u smislu da svako radi ono za šta je stručan”.

Ističu da su međunarodni standardi potpuno jasni - nadležnost u pružanju zdravstvene zaštite u zatvorima treba da ima Ministarstvo zdravlja.

Ocijenili su da zatvorenici imaju pravo na nezavisno medicinsko osoblje.

”Nezavisnost je ključna za ulogu prevencije torture ili utvrđivanja torture. Ljekari će u situaciji kada je potrebno konstatovati da se u nekim slučajevima radi o nanošenju tjelesnih povreda pored profesionalne etike imati na umu i ko im je poslodavac”.

Ljekari nemaju plaćenu specijalizaciju

Iz HRA i Juventasa su ocijenili da je važno imati u vidu da ljekari zaposleni kod Ministarstva pravde nijesu bili u mogućnosti da ostvare beneficije koje im nudi zaposlenje u zdravstvenom sistemu, kao što je plaćena specijalizacija.

”Niti mogu na jednostavan način ostvariti pravo na zamjenu u slučaju odsustva. U slučaju prestanka radnog odnosa ljekara, postupak popunjavanja upražnjenog radnog mjesta traje mnogo duže nego u sistemu zdravstvene zaštite kojim upravlja Ministarstvo zdravlja”.