HRA: Komisiji hitno omogućiti uvid u sve podatke Uprave policije

84 pregleda 0 komentar(a)
Tea Gorjanc Prelević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Tea Gorjanc Prelević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 11.06.2015. 16:37h

Iz Akcije za ljudska prava (HRA) saopštili su da su na osnovu uvida u mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 10.06.2015. o tome da Uprava policije ne smije da omogući uvid Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija u lične podatke fizičkih lica zabilježene u spisima iz izviđaja i prethodnog postupka, NVO Akcija za ljudska prava zaključili da:

- Mišljenje Agencije nije obrazloženo – Agencija nije utemeljila svoj stav u bilo kojoj važećoj zakonskoj odredbi da se na dostavljanje konkretnih podataka Komisiji mora primjenjivati Zakonik o krivičnom postupku (ZKP), a ne Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;

- analiza HRA Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokazuje da njen član 8, stav 1 upravo govori u prilog tome da se na sporne podatke, koji se tiču javne bezbjednosti i pretkrivičnog postupka, primjenjuje taj zakon, a ne ZKP;

- sve i da je Agencija u pravu, i kada bi se na konkretne podatke zaista morao primjeniti ZKP i njegov čl. 284 koji Agencija citira u svom Mišljenju2, opet to nije prepreka da članovi Komisije, pošto svojim potpisom prihvate i naredbu službenika policije da moraju čuvati tajnost dostavljenih podataka pod prijetnjom krivičnog gonjenja, dobiju i te podatke, bez ikakve potrebe da se zakon (ZKP) mijenja da bi im se to pravo i izričito omogućilo.

"Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama napada na novinare osnovala je Vlada u javnom interesu, koji dozvoljava, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, član 10, stav 2 tačka 4, da se podaci obrađuju i bez saglasnosti lica na koje se odnose. Dodatno, članovi Komisije su dobili dozvolu za pristup tajnim dokumentima u posjedu državnih organa. Komisija ne može da ispuni zadatak zbog koga je osnovana bez uvida u kompletan rad nadležnih državnih organa u istragama napada na novinare, od kojih su neke još u fazi izviđaja ili prethodnog postupka", istakla je Tea Gorjanc- Prelević izvršna direktorica HRA.

Ona je dodala de se u Srbiji se ovo pitanje uopšte nije postavilo, već je Komisija za istragu ubistava novinara, na čijem je čelu novinar, kao i u Crnoj Gori, ostvarila uvid i u sve policijske spise.

"Imajući u vidu da je za rad Komisije neophodno da ostvari uvid i u sve relevantne policijske spise i da je od osnivanja Komisije prošlo već godinu i po dana, očekujemo od Vlade da u najkraćem roku obezbijedi da se Komisiji takav uvid i omogući i da ona što prije bude u mogućnosti da objavi svoje nalaze", rekla je Gorjanc-Prelević.

Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je dostupno ovdje.

Bonus video: