Godina nerodna i za masline i za zakonodavce

"Maslinovo ulje se više ne može staviti u promet bez upisa proizvođača u registar i dobijanja niza potrebnih dozvola, a maslinari će imati dodatne troškove za nove boce, etikete i slično. Ovako usitnjeni proizvođači teško da to mogu podnijeti, pa se maslinari moraju ujediniti u kooperative što je način na koji maslinari rade u Zapadnoj Evropi,“ kazao je predsjednik MD „Boka“
0 komentar(a)
Maslinarsko društvo Boka, Foto: Siniša Luković
Maslinarsko društvo Boka, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 06.06.2015. 12:31h

Prošla je godina bila nerodna i za masline i za ulje, ali i za druge stvari koje imaju uticaja na maslinarstvo.

Novi Zakon o maslinartsvu kojeg je usvojila Skupština na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, nije uvažio niti jednu primjedbu i sugestiju koju su poslali bokeljski maslinari – čulo se pored ostaloga danas na redovnoj Godišnjoj skupštini Maslinarskog društva „Boka“, održanoj u Tivtu. MD Boka“ ima oko 200 aktivnih članova iz sve tri bokeljske opštine.

„Takav manjkav zakon je ipak donešen i sada nam se valja prilagođavati onome što je propisao, a čemu mi kao mali proizvođači, vrlo teško sami možemo odgovoriti. Maslinovo ulje se više ne može staviti u promet bez upisa proizvođača u registar i dobijanja niza potrebnih dozvola, a maslinari će imati dodatne troškove za nove boce, etikete i slično. Ovako usitnjeni proizvođači teško da to mogu podnijeti, pa se maslinari moraju ujediniti u kooperative što je način na koji maslinari rade u Zapadnoj Evropi,“ kazao je predsjednik MD „Boka“ Obrad Mandić.

On je podvukao da se bokeški maslinari zalažu za formiranje nacionalnog Saveza maslinara Crne Gore ali da se za sada o tome nisu uspjeli dogovoriti sa kolegama iz Udruženja maslinara Bara, Budve i četiri udruženja koja funkcionišu u Ulcinju jer „Barani nisu prihvatli ravnopravnost svih ostalih udruženja - članova u novom nacionalnom savezu“.

Skupština je prihvatila izvještaj izvršne direktorice MD „Boka“ Vesne Đukić o radu tog društva u prošloj godini u kojoj gotovo da nije bilo berbe zbog slabog roda i loših vremenskih prilika.

Ipak, bokeški su malsinari i lani postigli zapažene rezultate promovišući maslinu, maslinovo ulje i ostale autentične lokalne poljoprivredne proizvode na brojnim manifestacijama i sajmovima u zemlji i inostranstvu, jačajući saradnju sa kolegama iz regiona, te obnavljajući stare i podižući nove zasade. Kako se čulo, lani je od instuticija iz Bara i Dubrovnika nabavljeno dosta novih sadnica, pa su tako samo maslinjaci u Gornjem Grblju povećani za 1.000 novih korijena. Đukić je kao pozitivan primjer saradnje sa MD „Boka“ i poklanjanja pažnje maslinarstvu i poljoprivredi istakla Opštinu Tivat, a okupljeni su tražili da se više pažnje pokloni sprovođenju mjera zaštite maslinjaka od raznih štetočina i bolesti, kao i da se nabavlja još kvalitetniji sadni materijal, posebno domicilne vrste žutica i crnica, te sorta kalamata iz Grške koja se veoma dobro pokazala kod onih što su je sadili.

Skupština je usvojila finansijski izvještaj za prošlu godinu u kojoj je MD „Boka“ raspolagalo sa 29.357, a potrošilo 28.984 eura, kao i plan rada za ovu sa finansijskim planom „teškim“ 27.800 eura.