"DRUŠTVENO RASPROSTRANJEN NEGATIVNI FENOMEN"

Potpisan Memorandum: Saradnja Ministarstva i NVO na suzbijanju porodičnog nasilja

“U nasilju nad ženama prepoznajemo kršenje psihičkog i fizičkog integriteta jedne ličnosti. A, djeca iz porodica pogođenih ovakvom strahotom, svjedoci su samog tog užasa”, naveli su iz Ministarstva
0 komentar(a)
nasilje, nasilje u porodici, Foto: Shutterstock
nasilje, nasilje u porodici, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 20.05.2015. 15:55h

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i nevladinih organizacija (NVO) koje pružaju usluge SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju čiji je cilj, kako je saopšteno, suzbijanje porodičnog nasilja kao društveno rasprostranjenog negativnog fenomena.

Iz Ministarstva su saopštili da imaju jasnu sliku o tome da je za dugotrajne i efektivne promjene u svijesti društva neophodno zajedničko djelovanje.

“Dijeleći interes da se koordinirano odgovori na svaki pojedinačni slučaj porodičnog nasilja u zajednici i da je nasilje jedan od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava, pristupilo se jačanju međusobne saradnje, u cilju suzbijanja ovog društveno rasprostranjenog negativnog fenomena”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nasilje u porodici češće pogađa žene nego muškarce, pa je samim tim, nasilje nad ženama i djevojčicama rodno zasnovano i utiče na porodicu u cjelini.

“U nasilju nad ženama prepoznajemo kršenje psihičkog i fizičkog integriteta jedne ličnosti. A, djeca iz porodica pogođenih ovakvom strahotom, svjedoci su samog tog užasa”, naveli su iz Ministarstva.

Potpisnice Memoranduma su, kako se navodi u saopštenju, saglasne da se aktivno radi na uključivanju NVO koje na lokalnim nivoima pružaju servise podrške ženama i djeci žrtvama nasilja i čije osoblje posjeduje iskustvo i specijalizovana znanja za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Memorandum predviđa i promovisanje procedura i relevantnih službi za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja, nezavisno od geografskog područja ili regiona u kojem žive, kao i jezika kojim govore.

“Sa ciljem da se podrže politike koje obezbjeđuju anonimnost i povjerljivost žrtvama, kao i stručan rad sa njima, u narednom periodu preduzeće se sve neophodne mjere kako bi se promovisali održivi specijalizovani servisi podrške koje pružaju žene svim ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci”, kaže se u saopštenju.

Potpisnice Memoranduma su, pored Ministarstva, NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Plava i Ulcinja, kao i Otvoreni centar Bona Fide iz Pljevalja i Sigurna ženska kuća iz Podgorice.