Osigurajte da se riješe svi napadi na novinare

Ona je ohrabrila vlasti da rade sa nacionalnim i međunarodnim partnerima na iznalaženju rješenja za pojedine probleme, ali i na poboljšanju uslova za funkcionisanje medija
9 komentar(a)
Jet Busemaker, Foto: Ambasada Holandije
Jet Busemaker, Foto: Ambasada Holandije
Ažurirano: 19.05.2015. 17:07h

Crnogorske vlasti moraju snažnije podržavati rad Komisije za praćenje postupanja nadležnih u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i osigurati da svi budu na adekvatan način riješeni, ocijenila je ministarka obrazovanja, kulture i nauke Holandije Jet Busemaker.

Ona je ohrabrila vlasti da rade sa nacionalnim i međunarodnim partnerima na iznalaženju rješenja za pojedine probleme, ali i na poboljšanju uslova za funkcionisanje medija.

“Osnaživanje vladavine prava je jedan od ključnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava tokom evropskih integracija. Holandija je posvećen, dugoročni partner Crne Gore kad je u pitanju reforma u oblasti vladavine prava. Pozdravljamo posljednje napore Crne Gore u ovoj oblasti, recimo u dijelu koji se odnosi na veći stepen nezavisnosti, profesionalnosti i učinkovitosti sudstva, te usvajanje niza antikorupcijskih zakona. Ono što predstoji je primjena tih zakona, ali i dostizanje mjerljivih rezultata. Kad je u pitanju situacija u medijima, ona zahtijeva stalnu pažnju, a polarizacija medija je nešto što treba smanjiti”, kazala je Busemaker, koja je učestovala na Međunarodnom ministarskom IDAHO Forumu 2015, pod nazivom Okončanje nasilja i zločina iz mržnje, koje je u Budvi nedavno organizovala Vlada.

Ona je ocijenila da je postignut značajan napredak u zaštiti prava LGBT osoba:

”Posljednjih godina crnogorske vlasti rade mnogo na zaštiti prava LGBT osoba. To dokazuje uspješna i mirna Parada ponosa u novembru 2014. Čestitam na svemu preduzetom do sada, ali predostoji suočavanje sa napadima nad LGBT osobama koji se nastavljaju, dok je mali broj sankcionisanih nasilnika. Neprijateljstvo prema LGBT osobama u crnogorskom društvu je i dalje veoma izražen problem, koji se dalje mora rješavati tokom evropskih integracija”.

Ona je kazala da svi zvanični izvještaji govore da su zločini i nasilje iz mržnje prema LGBT osobama realnost Evrope, “kako u Crnoj Gori, tako i u mojoj zemlji”.

Upozorila je da je tokom posljednjih nekoliko godina došlo do porasta broja homofobnih zakona u pojedinim državama, pa i u okvirima EU.

“Zaštita osnovnih ljudskih prava svih građana i vladavine prava su najznačajnije evropske vrijednosti. Zbog toga nam treba snažno civilno društvo i politički lideri koji će se boriti za ta prava na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. U pojedinim djelovima Evrope mišljenje i društveno prihvatanje LGBT osoba se poboljšava, pa je tako u Holandiji dostiglo procenat od 91 odsto građana koji ih podržavaju”.

Praksa je u Holandiji važan segment studiranja

Studenti u Holandiji, naglasila je Busemaker, imaju mogućnost prakse tokom studija i to kroz jedan ili dva interšip programa: “Ovo im omogućava da transformišu teoriju koju su usvojili tokom predavanja u svakodnevnu praksu. To studentima pruža dodatne znanje i vještine, što osnažuje njihove biografije i poboljšava mogućnost zaposlenja”.

Kazala je da tokom programa studenti stiču i poznanstva, koja su veoma značajna u trenutku kad uđu na tržište rada.

EU očekuje „mjerljive rezultate” pravosuđa protiv korupcije

Komentarišući to što sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju na visok stepen korupcije u obrazovanju, Busemaker je istakla da EU očekuje mjerljive rezultate kada je riječ o pravosudnom sistemu.

“Primjena zakona, ali i poboljšanje amdinistrativnih i finansijskih kapaciteta će biti od presudnog značaja u predstojećem periodu. Na taj način bi usvojeni zakoni dobili svoj epilog u praksi. Holandija će nastaviti da podržava poboljšanja u pravosudnom sistemu Crne Gore, jer se radi o dugom procesu, ali i jednom od preduslova za ulazak u EU ”.

Bonus video: