SAVJET ZA KONTROLU RADA

Nijesu registrovani slučajevi diskriminacije žena u policiji

UP je saopštila da su u Specijalnoj antiterostičkoj organizaciji angažovane četiri žene
55 pregleda 0 komentar(a)
MUP, zgrada MUP-a, Foto: Vesko Belojević
MUP, zgrada MUP-a, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 14.05.2015. 11:33h

U crnogorskoj policiji nijesu registrovani slučajevi diskriminacije žena po bilo kom osnovu, saopšteno je iz Uprave policije (UP) koja je najavila pokretanje inicijative za unapređenje njihovog položaja.

Savjet za građansku kontrolu rada policije prati pitanja rodne ravnopravnosti u policiji i obavio je konsultacije sa organizacijama civilnog društva kako bi aktuelizovao pitanje učešća žena u toj organizaciji.

Savjet se u UP interesovao za niz pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti.

“UP nije donijela strategiju za rješavanje takozvanih rodnih pitanja, ali će u budućnosti, u cilju unapređenja položaja žena u policiji, pokrenuti odgovarajuće inicijative”, kazali su iz policije.

Kako se navodi, na interesovanje Savjeta da li je utvrđen vremenski rok do kojeg treba dostići određeni procenat žena u policijskoj organizaciji, iz UP je precizirano da broj žena u ukupnom broju zaposlenih nije utvrđen kao ni taj rok.

Na pitanje Savjeta da li se razmišlja o angažmanu eksperata za problem rodne ravnopravnosti u izradi strateških dokumenata iz UP su poručili da su otvoreni za svaki vid saradnje.

“UP otvorena je za bilo koji vid saradnje i postoji mogućnost da se po pitanju rodne ravnopravnosti uspostavi partnerska i ekspertska saradnja sa nevladinim organizacijama iz države, regiona i svijeta, ali to ne zavisi samo od policije”, kazali su iz UP.

Oni su precizirali da žene UP “nijesu na potreban način samoorganizovane odnosno udružene”.

“Sekcija žena Sindikata UP, formirana 2009. nije funkcionisala na zadovoljavajući način i prestala je zvanično sa radom donošenjem novog Statuta Sindikata UP 30. decembra 2014.godine”, kazali su iz policije.

Iz UP su naveli da u tom organu nisu registrovani slučajevi diskriminacije žena po bilo kom osnovu. “Radna mjesta utvrđena su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i jednako su dostupna svim službenicima bez obzira na pol”, navodi se u odgovoru Savjetu.

UP je saopštila da su u Specijalnoj antiterostičkoj organizaciji angažovane četiri žene.

Navodi se da se obuka aktivnog i aktuelnog sastava iz oblasti rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava realizuje u skladu sa godišnjim Programima obuke, kontinuiranom stručnom obukom službenika na Policijskoj akademiji i Upravi za kadrove, na okruglim stolovima, konferencijama, gdje se pitanje rodne ravnopravnosti razmatra samostalno ili u okviru drugih tema u skladu sa Programom stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika.

Savjet je pozvao organizacije civilnog društva, posebno ženske grupe, i sve druge društvene strukture da intenziviraju komunikaciju i saradnju sa UP i da podrže njenu otvorenost za razvijanje i punu implementaciju rodnih pitanja i politike rodne ravnopravnosti.

Preporučujemo za Vas