OBRAZAC NIJE U SKLADU SA ZAKONOM

Ministarstvo građane pita i za etničku pripadnost

Korisnik ne mora da se izjasni o etničkoj pripadnosti, tvrde u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
168 pregleda 6 komentar(a)
obrazac, etnička pripadnost
obrazac, etnička pripadnost
Ažurirano: 08.05.2015. 19:42h

U zahtjevu za naknadu zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, od građana se traži da, osim osnovnih ličnih podataka, upišu i etničku pripadnost, što predstavlja kršenje zakona.

Isto je i sa većinom ostalih zahtjeva koji se predaju centrima za socijalni rad, za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć, zdravstvenu zaštitu, jednokratnu materijalnu pomoć, dodatak za djecu, naknadu za novorođeno dijete...

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Radenko Lacmanović i koordinator programa ljudskih prava u Građanskoj alijansi (GA) Milan Radović ocijenili su da Ministarstvo rada i socijalnog staranja time krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Iz Ministarstva, koje usvaja Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite, saopšteno je, međutim, da korisnik ne mora da se izjasni o etničkoj pripadnosti.

“Svi korisnici se registruju u informacioni sistem preko jedinstvenog obrasca na kojem je planirano polje 'etnička pripadnost' sa izborima po klasifikacijama Monstata i mogućnostima 'ne želi da se izjasni'”.

Klauzula “ne želi da se izjasni”, međutim, nije navedena u obrascu koji popunjavaju porodilje i ostali građani.

Lacmanović je kazao “Vijestima” da treba obaviti nadzor, kako bi se izmijenili pravilnici, ocijenivši da stavku “etnička pripadnost” treba izbrisati jer nije u skladu sa Zakonom.

On je ukazao da stavka o etničkoj pripadnosti nije sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u kojem između ostalog, piše da se “lični podaci ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom”.

Zakon precizira i da se posebne kategorije ličnih podataka posebno označavaju i štite, radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

U suprotnosti i sa Ustavom

Radović je istakao da je pomenuto “suprotno i Ustavu i Evropskoj konvenciji, jer pravo da se nacionalnost i etnička pripadnost izraze podrazumijeva i pravno da se ne izraze...”

Ocijenio je da se ostvarivanje pomenutog prava ne može dovesti u vezu sa etničkom pripadnošću građana i da ona ne mogu biti uskraćena zbog etničke pripadnosti. “Ovaj slučaj mi ćemo do kraja istražiti i uputićemo zahtjev Agenciji za zaštitu ličnih podataka za davanje mišljenja u konkretnom slučaju i za dalje preduzimanje radnji ukoliko se utvrdi povreda prava i legislative”.

Preporučujemo za Vas