VLADA OZBILJNO SHVATILA INICIJATIVU EU PARLAMENTARACA

Solana zaštićena do oktobra

Država će uvažiti interese EU kako bi biodiverzitet u akvatoriju ulcinjske Solane bio u potpunosti zaštićen
1 komentar(a)
Solana, Foto: Arhiva Vijesti
Solana, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 07.05.2015. 18:48h

Država će uvažiti interese Evropske unije i svih međunarodnih konvencijia i sporazuma kako bi biodiverzitet u akvatoriju ulcinjske Solane bio u potpunosti zaštićen, potvrđeno je “Vijestima” u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i to najvjerovatnije do oktobra.

Ministarstvo je najavilo da će uskoro donijeti upravni akt kojim će ulcinjska Solana , na osnovu standarda i smjernica Bernske konvencije, postati dio mreže Emeralda, koji uporedo funkcioniše sa programom Natura 2000 u zemljama EU.“

Prepoznajući važnost ulcinjske Solane za očuvanje ptica na Jadranskom migratornom koridoru, kao i uvažavajući interese Evropske unije, Bernske, Bonske i Ramsarske konvencije te AEWA sporazuma o potrebi funkcionisanja i zaštite Ulcinjske Solane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obavezalo zaključcima sa konferencija u Podgorici i Ulcinju da u što kraće mogućem roku i u okviru svojih nadležnosti preduzmu aktivnosti na zaštiti biodiverziteta Solane”, piše u odgovoru Ministarstva na pitanja “Vijesti” kada će biti sprovedena u djelo inicijativa evropskih parlamentraca i ambasodora o zaštiti biodiverziteta na području solane i da li je sve to u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

U ministarstvu su podsjetili da solana trenutno nema status zaštićenog područja na nacionalnom nivou, ali je „prepoznata u strateškim dokumentima iz oblasti zaštite prirode, prostorno-planskim dokumentima, između ostalog, i Prostornim planom Crne Gore do 2020. kao krovnim dokumentom jedne države, kao buduće zaštićeno područje“.

U Ministarstvu najavljuju da će eksperti u saradnji sa Inžinjerskom komorom Crne Gore tokom naredne nedjelje uraditi procjenu zatečenog stanja pumpi i troškova opravki, nakon čege će one biti stavljene u funkciju.

Sa aspekta važećeg zakonodavnog okvira, podsjećaju u ministarstvu, propisano je da se proglašenje zaštićenih prirodnih dobara, kao park prirode, koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave proglašava odlukom skupština jedinica lokalne samouprave, po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i mišljenja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo i Opština Ulcinj daju mogućnost zainteresovanim stranama da dostave smjernice za valorizaciju prostora Solane.

Opština Ulcinj donosi odluku o zaštiti Solane do kraja maja

Opština Ulcinj se obavezala na pokretanje inicijative za proglašenje ulcinjske solane zaštićenim područjem, kako je već definisano prostorno-planskom dokumentacijom, u skladu sa IUCN kategorizacijom zaštićenih područja, najdalje do kraja maja 2015. godine. Ukoliko dobije revidiranu studiju zaštite od strane Agencije za zaštitu životne sredine, Opština je u obavezi istu staviti na skupštinsku raspravu najkasnije do oktobra 2015. godine”, piše u dopisu “Vijestima”.

Dodaje se da je nacrtom PUP-a za opštinu Ulcinj tretirano pitanje Solane za koju se predlaže zaštićena zona i zadržavanje proizvodnje soli.

Preporučujemo za Vas