IZ KLINIČKOG NAJAVILI DA IDU NA UPRAVNI SUD

MORT odbio žalbu KCCG za komunalije

Iz KCCG su zatražili da ponište odluku Sekretarijata da plate 654.400 eura za izgradnju nove klinike
119 pregleda 1 komentar(a)
KCCG, Foto: Luka Zeković
KCCG, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 13.01.2019. 08:35h

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) “Vijestima” su saopštili da su odbili žalbu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) na rješenje da za izgradnju Klinike za kožne i infektivne bolesti za komunalno opremanje građevinskog zemljišta treba da plate 654.400 eura.

“U procesu utvrđivanja procesnih pretpostavki za rješavanje po žalbi, ovo ministarstvo je utvrdilo da je navedena žalba neblagovremena i istu je shodno zakonom propisanim pravilima odbilo”, navodi se iz MORT.

Iz KCCG su zatražili od MORT da poništi odluku Sekretarijata za za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada - Podgorica da plate 654.400 eura, jer smatraju da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo i da je nezakonito.

“Vijestima” je potvrđeno iz KCCG da će se zbog toga obratiti i Upravnom sudu.

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada donio je rješenje u julu ove godine da KCCG za izgradnju Klinike za kožne i infektivne bolesti treba da plati pomenuti iznos, a na osnovu obračuna koji je uradila Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Klinički centar Crne Gore tražio je od MORT da kao drugostepeni organ, nakon uvida u cjelokupne spise, donese rješenje kojim će usvojiti žalbu i poništiti rješenje Sekretarijata i predmet vratiti na ponovni postupak.

Naveli su da u postupku donošenja rješenja nije pravilno i potpuno utvrđena činjenica, a to je da li je predmetna lokacija, koja se nalazi o obuhvatu uređenog građevinskog zemljišta, privedena namjeni, a što je bio preduslov za pravilnu primjenu materijalnog prava.

Naglašeno je da je Sekretarijat poštovao zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata “trebalo da donese rješenje kojim KCCG oslobađa plaćanja komunalija”.

“Zakonom je propisano da investitor ne plaća naknadu za objekte od opšteg interesa, a za koje se smatraju putevi, objekti za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport...”, navodi se u obrazloženju žalbe.