VUJAČIĆ U SOGI CENTRU

"Jedino prihvatanjem sebe u svojoj punoj različitosti možemo doći do slobode"

Vujačić je prisutne upoznala sa svojom životnom pričom i iskustvom kao osobe sa invaliditetom, te govorila o paralelama između različitih diskriminisanih grupa
63 pregleda 0 komentar(a)
Marina Vujačić, Foto: SOGI kafe
Marina Vujačić, Foto: SOGI kafe
Ažurirano: 27.04.2015. 17:38h

LGBTIQ Socijalni centar, u SOGI cafeu, ugostio je Marinu Vujačić, izvršnu direktoricu Udrženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Vujačić je prisutne upoznala sa svojom životnom pričom i iskustvom kao osobe sa invaliditetom, te govorila o paralelama između različitih diskriminisanih grupa.

Poseban akcenat stavljen je na pojam diskriminacije i manifestacija ove društvene pojave ka različitim subjektima, bilo da je subjekat disrkiminacije osoba sa invaliditetom, LGBT osoba ili bilo koji drugi pripadnik/ica manjinske grupacije. Vujačić je u tom dijelu naglasila da su upravo oni koji su vidljivo drugačiji i najdiskriminisaniji.

Na događaju je bilo riječi i o diskriminaciji između različitih manjinskih grupa, što se pokazalo se kao posebno interesantno. Zaključak diskusije na tu temu je da manjinske grupe zaista nemaju dovoljno znanja jedni o drugima i da se interna međusobna diskriminacija takođe događa kao posljedica nedovoljne informisanosti.

Kroz dalju diskusiju sa članovima zajednice, identifikovane su i mnogobrojne sličnosti i paralele upravo između osoba sa invaliditetom i LGBT osoba.

Sličnosti su najvidljivije u domenu marginalizacije tih grupa u porodici i širem okruženju, postavljanju osoba sa invaliditetom i LGBT osoba u obezvrijeđeni položaj, osjećaju sramote koji porodice i uže okruženje često osjećaju ka pripadnicima ovih grupa, opovrgavanju vrijednosti tih osoba koje se nastavlja kroz čitav život.

Paralele su napravljene i kada je u pitanju odnos sa partnerima, “sposobnost” osoba sa invaliditetom i LGBT osoba da odgajaju djecu...

Predavanje je završeno porukom samoprihvatanja, jer se, kako je rečeno, jedino samoprihvatanjem i oslobođenjem od pritisaka, očekivanja i osuda užeg ili šireg okruženja može doći do spoznaje da je svako od nas slobodan u svojoj različitosti, da ne postoji savršenstvo, te da se jedino prihvatanjem sebe u svojoj punoj različitosti može doći do slobode.

LGBTIQ Socijalni centar djeluje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije i predstavlja jedini javni kulturni i društveni centar crnogorske LGBT zajednice.

Preporučujemo za Vas