CGO: Rukovodstvo UCG postaje saučesnik u nezakonitim radnjama

"CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom", kaže se u saopštenju
54 pregleda 0 komentar(a)
Daliborka Uljarević, Foto: Boris Pejović
Daliborka Uljarević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.04.2015. 14:58h

Ćutanjem na nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta, rukovodstvo Univerziteta Crne Gore (UCG) postaje saučesnik u nezakonitim radnjama, kazala je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.

"CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom", kaže se u saopštenju.

Uljarević je ukazala da je CGO detaljno analizirao i dio izvještaja o finansijskoj reviziji na Filozofskom fakultetu koji se odnosi na studijski program u Beranama dostavljen rektorki Radmili Vojvodić uz propratni akt.

"CGO je do ovog dokumenta došao putem svojih izvora jer rukovodstvo UCG ostaje prilično zatvoreno prema javnosti kad jer riječ o finansijskom poslovanju.Izvještaj, između ostalog, ukazuje na neispunjene ugovorne obaveze između opštine Berane i Filozofskog fakulteta", rekla je ona.

Uljarević je precizirala da su ugovorom između Filozofskog fakulteta i Opštine Berane iz 2012. definisane obaveze Filozofskog fakulteta da iz sredstava dobijenih od školarine u skladu sa pravilima Fakulteta i UCG isplaćuje naknade za izvođenje nastave nastavnom kadru.

Prema njenim riječima, Opština je po ugovoru obavezna da obezbijedi adekvatan prostor za izvođenje nastave i da snosi putne troškove i troškove boravka nastavnika i saradnika angažovanih u nastavi.

"Opština nije sprovodila svoje obaveze zbog čega je u 2013. pokrenut sudski spor a dokumentacija vezana za isti revizoru nije stavljena na uvid. Potraživanja Fakulteta od Opštine na dan 31.12.2014. godine iznosi 19.488,25 eura", kaže se u saopštenju.

Uljarević je rekla da, osim što Filozofski fakultet nije naplatio svoja potraživanja od opštine, očito da ni po osnovu školarina nije uspijevao da se organizuje na način da je planski prikuplja, čime je nanešena ogromna šteta fakultetu.

Ona je rekla da saldo neuplaćenih školarina zaključno sa studijskom 2014/2015. iznosi više od 254 hiljade eura.

"Treba naglasiti da se iznos od 51.269,15 eura odnosi na diplomirane samofinansirajuće studente (više od 47,7 hiljada) i na diplomirane budžetske studente (3,5 hiljade

Ćutanjem na nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta, rukovodstvo Univerziteta Crne Gore (UCG) postaje saučesnik u nezakonitim radnjama, kazala je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.

»CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom«, kaže se u saopštenju.

Uljarević je ukazala da je CGO detaljno analizirao i dio izvještaja o finansijskoj reviziji na Filozofskom fakultetu koji se odnosi na studijski program u Beranama dostavljen rektorki Radmili Vojvodić uz propratni akt.

"CGO je do ovog dokumenta došao putem svojih izvora jer rukovodstvo UCG ostaje prilično zatvoreno prema javnosti kad jer riječ o finansijskom poslovanju.Izvještaj, između ostalog, ukazuje na neispunjene ugovorne obaveze između opštine Berane i Filozofskog fakulteta", rekla je ona.

Uljarević je precizirala da su ugovorom između Filozofskog fakulteta i Opštine Berane iz 2012. definisane obaveze Filozofskog fakulteta da iz sredstava dobijenih od školarine u skladu sa pravilima Fakulteta i UCG isplaćuje naknade za izvođenje nastave nastavnom kadru.

Prema njenim riječima, Opština je po ugovoru obavezna da obezbijedi adekvatan prostor za izvođenje nastave i da snosi putne troškove i troškove boravka nastavnika i saradnika angažovanih u nastavi.

"Opština nije sprovodila svoje obaveze zbog čega je u 2013. pokrenut sudski spor a dokumentacija vezana za isti revizoru nije stavljena na uvid. Potraživanja Fakulteta od Opštine na dan 31.12.2014. godine iznosi 19.488,25 eura", kaže se u saopštenju.

Uljarević je rekla da, osim što Filozofski fakultet nije naplatio svoja potraživanja od opštine, očito da ni po osnovu školarina nije uspijevao da se organizuje na način da je planski prikuplja, čime je nanešena ogromna šteta fakultetu.

Ona je rekla da saldo neuplaćenih školarina zaključno sa studijskom 2014/2015. iznosi više od 254 hiljade eura.

"Treba naglasiti da se iznos od 51.269,15 eura odnosi na diplomirane samofinansirajuće studente (više od 47,7 hiljada) i na diplomirane budžetske studente (3,5 hiljade eura) što je realno nenaplativo i predstavlja gubitak Filozofskog fakulteta za koji niko nije odgovarao", rekla je Uljarević.

Prema njenim riječima, kontrolom uzorkovanih dosijea studenata utvrđeno je da uplate školarina u iznosu od 55,94 hiljade EUR nijesu evidentirane u programu CIS-a i ne obezbjeđuju pouzdane podatke o stanju obaveza, što, dodala je, ukazuje na neadekvatnost i neblagoremenost u radu studentske službe.

"Revizijom je utvrđeno da su naknadno na kraju 2014. evidentirane obaveze za realizovanu nastavu na studijskom programu u Beranama i to spoljnim saradnicima i zaposlenim za 2013. i 2014. u neto iznosu većem od 199,66 hiljada eura.Evidentiranje ovih obaveza u računovodstvu bez hronološkog reda otvara ogroman prostor za zloupotrebe", kazala je Uljarević.

Ona je navela da od osnivanja studijskog programa nijesu postavljene jasne osnove o načinu obračuna naknada nastavnicima za realizaciju nastave budžetskim i samofinansirajućim studentima, »a što je zloupotrebljavano proizvoljnim odlukama o isplatama naknada i samim tim potencijalno diskriminisalo jedan dio a privilegovalo drugi dio nastavnog kadra«.

Uljarević je kazala da su ukupna dugovanja u neto iznosu neizmirenih obaveza za realizovanu nastavu iznosila više od 175,65 hiljada i to za spoljne saradnike 49,35 hiljada eura.

Dodatno, poreski dug Filozofskog fakulteta po tom osnovu je veći od 293,34 hiljade eura.

"Svojim ćutanjem na ove nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta, rukovodstvo UCG postaje saučesnik u očito nezakonitim radnjama. CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom", zaključila je Uljarević.

"Što je realno nenaplativo i predstavlja gubitak Filozofskog fakulteta za koji niko nije odgovarao", rekla je Uljarević.

Prema njenim riječima, kontrolom uzorkovanih dosijea studenata utvrđeno je da uplate školarina u iznosu od 55,94 hiljade eura nijesu evidentirane u programu CIS-a i ne obezbjeđuju pouzdane podatke o stanju obaveza, što, dodala je, ukazuje na neadekvatnost i neblagoremenost u radu studentske službe.

"Revizijom je utvrđeno da su naknadno na kraju 2014. evidentirane obaveze za realizovanu nastavu na studijskom programu u Beranama i to spoljnim saradnicima i zaposlenim za 2013. i 2014. u neto iznosu većem od 199,66 hiljada eura.Evidentiranje ovih obaveza u računovodstvu bez hronološkog reda otvara ogroman prostor za zloupotrebe", kazala je Uljarević.

Ona je navela da od osnivanja studijskog programa nijesu postavljene jasne osnove o načinu obračuna naknada nastavnicima za realizaciju nastave budžetskim i samofinansirajućim studentima, "a što je zloupotrebljavano proizvoljnim odlukama o isplatama naknada i samim tim potencijalno diskriminisalo jedan dio a privilegovalo drugi dio nastavnog kadra".

Uljarević je kazala da su ukupna dugovanja u neto iznosu neizmirenih obaveza za realizovanu nastavu iznosila više od 175,65 hiljada i to za spoljne saradnike 49,35 hiljada eura.

Dodatno, poreski dug Filozofskog fakulteta po tom osnovu je veći od 293,34 hiljade eura.

"Svojim ćutanjem na ove nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta, rukovodstvo UCG postaje saučesnik u očito nezakonitim radnjama. CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom", zaključila je Uljarević.