"POTREBNA ULAGANJA"

Pavićević: Vrijeme da se unaprijede uslovi studiranja i u Nikšiću

„Ima još dosta oblasti u kojima postoji prostor za napredak, kako bi studenti u Crnoj Gori imali uslove koje imaju njihove kolege u razvijenijim državama“, kazao je Pavićević
56 pregleda 5 komentar(a)
Miloš Pavićević, Foto: Boris Pejović
Miloš Pavićević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 14.04.2015. 12:06h

Nedostatak smještaja glavni je problem za crnogorske studente koji nemaju prebivalište u mjestu studiranja, ocijenio je predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (UCG), Miloš Pavićević, navodeći da su potebna ulaganja u dotrajale objekte u kojima se obavlja nastava ili borave studenti.

On je kazao da postoji dosta prostora za poboljšanje studentskih uslova u Crnoj Gori.

“Potrebna su dodatna ulaganja u dotrajale objekte u kojima se odvija nastava ili borave studenti, a nedostatak smještajnih kapaciteta se nameće kao glavni problem za studente koji nemaju prebivalište u mjestu studiranja”, kazao je Pavićević agenciji MINA.

On je podsjetio da su iz UCG u proteklom periodu napravili velike pomake u unaprijeđenju uslova studiranja, posebno u pogledu izgradnje novih objekata, ali i, kako je naveo, rekonstrukcijom objekata u kojima se odvija nastava i borave studenti.

„Ima još dosta oblasti u kojima postoji prostor za napredak, kako bi studenti u Crnoj Gori imali uslove koje imaju njihove kolege u razvijenijim državama“, kazao je Pavićević.

Prema njegovim riječima, izgradnja novog doma u Nikšiću jedan je od prioriteta za krovnu organizaciju studenata UCG.

“U Podgorici su uložena značajna sredstva u izgradnju novog studentskog doma i Studentske sportske sale, a sada je vrijeme da se unaprijede uslovi studiranja i u Nikšiću, koji je uz Podgoricu najveći univerzitetski centar u državi”, smatra Pavićević.

Među značajnijim problemima je i tendencija nedovoljnog kvaliteta studiranja, jer se, kako je kazao, često dešava da se principi sadržani u Bolonjskoj deklaraciji ne poštuju, a primjer za to je prekobrojnost studenata na pojedinim predmetima, uslovljenost polaganja ispita i slično.

“U narednom periodu treba raditi na tome da se poveća broj studenata koji se finansiranju iz budžeta, jer je sada odnos između samofinansirajućih i budžetskih studenata okvirno 60 – 40 odsto na strani studenata koji sami finansiraju studije”, naveo je Pavićević.

On je rekao da bi, ukoliko bi država izdvajala veći budžet, bilo moguće angažovanje i dodatnog broja profesora i asistenata, čime bi se rasteretio i angažovao potreban broj akademskog osoblja.

Prema riječima Pavićevića, na taj način bi opterećenost jednog profesora u odnosu na broj studenata bio adekvatan.

On je pojasnio da se nakon završetka studiranja, javlja najveći problem - nemogućnost pronalaska stalnog radnog angažmana. “Podatak da više od trećine nezaposlenih u Crnoj Gori čine studenti, odnosno lica sa stečenom diplomom visokog obrazovanja, pokazuje da je potrebno napraviti ozbiljne reforme”, dodao je Pavićević.

On je kazao da bi se time upisna politika uskladila sa potrebama tržišta rada, a što veći broj mladih ljudi dobio priliku da nađe posao.

“Zato je Studentski parlament UCG na sastanku sa predsjednikom Vlade, Milom Đukanovićem, izrazio spremnost da aktivno učestvuje u radu na pripremi novog Zakona o radu, kako bi se stvorili zakonski preduslovi za ponovno uspostavljanje studentskih servisa”, naveo je Pavićević.

Upitan kako poboljšati kvalitet studija i čime motivisati studente, Pavićević je kazao da se kvalitet studiranja na UCG mora poboljšati zajedničkim angažovanjem i posvećenošću studenata, profesora, ali i nadležnih državnih institucija.

“Mladi ljudi koji sa stečenom diplomom ulaze na tržište rada treba da posjeduju znanja koja će efikasno primijeniti u praksi, ključno je stvoriti podsticajan ambijent za studiranje, što je preduslov budućeg uspješnog profesionalnog djelovanja po završetku studija”, pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, izvjesnost posjedovanja posla po završetku studija bila bi najveća motivacija za studente.

“Kontinuirano i sa svih nivoa treba raditi na tome da se osvijetle problemi, usvoje smjernice za razvoj na duže staze, a vjerujem da će strategija razvoja UCG biti temelj na kojem će počivati državni univerzitet”, smatra Pavićević.

On je rekao da je UCG u procesu reformi, i da usvajanje evropskih standarda i implementacija pozitivnih iskustava iz zemalja regiona i Evropske unije, treba da bude u fokusu cjelokupne akademske zajednice.

Na pitanje, da li zbog problema treba oformiti savjetovalište za studente, Pavićević je kazao da Studentski parlament posvećeno radi na kontinuiranoj afirmaciji i unaprijeđenju statusa studenata, njihovih prava i uslova studiranja.

On je naglasio da je na početku tekućeg semestra, sa radom počeo i studentski ombudsman, novo tijelo kojem se mogu obratiti studenti koji imaju problem na studijama, kako bi dobili pravnu pomoć i savjet za njihovo rješavanje.

Komentarišući to što se studenti najviše žale na uslovljenost i slušanje određenih predmeta, Pavićević je rekao da je to problem kojim se Studentski parlament bavi duže vrijeme i ukazuje nadležnima na nivou UCG.

“Krovna organizacija studenata je uoči donošenja novih pravila studiranja predložila da se ukine odredba kojom se dozvoljava vijeću univerzitetskih jedinica da definiše uslove za prijavljivanje određenih ispita, odnosno predmeta”, pojasnio je Pavićević.

Prema njegovim riječima, taj predlog, nije u potpunosti prihvaćen, jer vijeća univerzitetskih jedinica i dalje imaju pravo da bliže definišu pravila prijavljivanja ispita, ali u manjem obimu nego što je to bilo do sada.

Pavićević je najavio da će, Studentski parlament, u narednom periodu, u saradnji sa nadležnim tijelima na nivou UCG, raditi na tome da se na najmanju mjeru svede procenat uslovljenih predmeta.

“Kada na pojedinim jedinicama imate situaciju da je polaganje jednog ispita uslov za prijavljivanje većine predmeta na narednoj godini studija, jasno je da studenti s pravom negoduju”, ocijenio je on.

Bazična znanja, kako smatra Pavićević, treba da budu uslov za napredovanje na narednu godinu studija, ali je, kako je naveo, neprihvatljivo da se na pojedinim jedinicama, drastično definiše uslovljenost prijavljivanja pojednih predmeta.

Pavićević je naglasio da Studentski parlament sarađuje sa svim nadležnim institucijama u Crnoj Gori, sa ciljem da se osigura kvalitetan sistem studiranja, a angažovan je i na drugim poljima.

“Ove godine smo osmi put organizovali Sajam sezonskog zapošljavanja u turizmu “Summer Job 2015.”, gdje je oko 60 potencijalnih poslodavaca predstavilo slobodna radna mjesta, a više od 500 studenata i maturanata dobiće priliku da radi na sezonskim poslovima”, podsjetio je Pavićević.

Prema njegovim riječima, u cilju unaprijeđenja kulturnog aspekta studentskog života, Studentski kulturni centar je u početnoj fazi djelovanja i ima za cilj da bude institucija koja će afirmisati kulturna dešavanja među studentskom populacijom.

Pavićević je najavio da će Studentski parlament UCG organizovati okrugle stolove, diskusije i skupova, na kojima će se govoriti o prednostima i manama Zakona o visokom obrazovanju, ali i podzakonskih akata iz te oblasti.

“Visoko obrazovanje je oblast u kojoj se kontinuirano dešavaju promjene i treba raditi na praćenju aktuelnih trendova u zemljama Evropske unije i regiona”, smatra Pavićević.

Preporučujemo za Vas