CGO: Finansijsko poslovanje Filozofskog fakulteta posao za tužioce

“Upravo je obim neplaćenih poreza i doprinosa jedna od stavki koja je iznenadila i istraživački tim CGO koji je analizirao dokumentaciju, jer se radi o iznimno visokoj cifri za koju, koliko nam je poznato, još nije niko nije sankcionisan”, poručila je Uljarevićeva
88 pregleda 2 komentar(a)
Filozofski fakultet, Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Filozofski fakultet, Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 08.04.2015. 13:07h

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dostavio je tužilaštvu revizorske izvještaje Filozofskog fakulteta za 2011. i 2012. zbog, kako tvrde, zabrinjavajućeg obima nezakonitosti u finansijskom poslovanju te ustanove, koje zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje odgovornih.

Ističu da su podaci do kojih je CGO došao od ranije poznati rukovodstvu UCG-a koje nije pokrenulo odgovarajuće postupke za utvrđivanje odgovornosti.

“Tako se, na primjer, FF godinama nedomaćinski kreditno zaduživao, bez ikakvih prethodnih ozbiljnih analiza koje bi ukazale na mogućnosti ustanove da kredite vraća. U 2011, Filozofski fakultet je uzeo 120.000 eura u CKB-u, a u 2012. ukupno 108.890 kod Erste banke. Oba kredita su računovodstveno iskazana kao prihod, čime su prekršena osnovna računovodstvena pravila i procedure. Pored toga, kreditna sredstva su korišćena za isplatu troškova koji nemaju karakter nužnosti”, stoji u saopštenju koje potpisuje direktorka CGO Daliborka Uljarević.

Ističe da je FF nenamjenski trošio sredstva opredijeljena za poreze i doprinose, pa je tako 2011. od novca namijenjenog za to, ustanova preko 60.000 eura morala da uplati CKB: “U 2012. se nastavlja takva praksa, pa je tako 74.494 eura kredita otplaćeno od novca koji je budžetom predviđen za uplatu poreza i doprinosa”

Iste godine, navodi Uljarevićeva, skoro polovina novca namijenjena za poreze i doprinose je potrošena nenamjenski - od 883.334 eura čak 419.828 je preusmjereno na druge rashode. Ističe da je akumulirani dug na nivou 2011. i 2012. za poreze i doprinose iznosio 726.111 eura.

“Upravo je obim neplaćenih poreza i doprinosa jedna od stavki koja je iznenadila i istraživački tim CGO koji je analizirao dokumentaciju, jer se radi o iznimno visokoj cifri za koju, koliko nam je poznato, još nije niko nije sankcionisan”, poručila je Uljarevićeva.

Navodi da su pored ovoga, očite i druge nezakonitosti poput izdavanja kluba na Filozofskom fakultetu u 2012. za koji ustanova prethodno nije u skladu sa zakonom pribavila saglasnost Vlade: ”A klub površine 100 metara kvadratnih sa pripadajućom terasom izdavan je za 1.000 eura mjesečno kada Filozofski fakultet radi, dok je nadoknada za jul, avgust i januar iznosila 250”.

Uljarevićeva dodaje da se radi samo o dijelu nepravilnosti jer je spisak gotovo neiscrpan.

“Ovim se potvđuju višegodišnja upozorenja CGO-a o potrebi detaljne kontrole finansijskog poslovanja UCG i svih fakultetskih jedinica UCG, zaključila je ona.