"ODRAZ NEMOĆI DRUŠTVA"

Maloljetnička delikvencija: Problem alkohol, kocka i vršnjačko nasilje

Prema statističkim podacima 36 djece do 14 godina počinilo je neko krivično djelo, od 14 do 16 godina registrovano je 69 izvršilaca krivičnih djela, a od 16 do 18 godina 173 izvršilaca krivičnih djela
217 pregleda 0 komentar(a)
delikvent, Foto: Shutterstock.com
delikvent, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 26.03.2015. 13:05h

Maloljetnici u Crnoj Gori prošle godine, izvršili su 288 krivičnih djela što je za 35,2 odsto manje u odnosu na 2013. godinu, saopštili su iz Uprave policije (UP), navodeći da su veliki problem alkohol, kocka, visokotehnološki kriminal i vršnjačko nasilje.

Šef odeljenja za maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici, Slavko Milić, kazao je, na konferenciji „Maloljetnik, Nasilnik i Delikvent“, da je maloljetnička delikvencija odraz nemoći društva i da postaje sve savremenija i okrutnija.

Milić je kazao da je prošle godine 278 maloljetnih osoba izvršilo 288 krivičnih djela.

"U odnosu na 2013. godinu, kada je evidentirano izvršenje 444 krivična djela od 362 maloljetna lica, u prethodnoj godini zabilježen je pad od 35, 2 odsto krivičnih djela maloljetnika", kazao je Milić.

On je ukazao da kod maloljetnika postoje alternativne mjere, opomena odnosno posredovanje kao oblik medijacije koje ne ulaze u krivični proces, tako da statistika kako je dodao, često zna da bude varljiva.

Milić je rekao da maloljetnici vrše sve oblike kriminaliteta.

Prema statističkim podacima, kako je objasnio Milić, 36 djece do 14 godina počinilo je neko krivično djelo, od 14 do 16 godina registrovano je 69 izvršilaca krivičnih djela, a od 16 do 18 godina 173 izvršilaca krivičnih djela.

"Nemamo podatke koliki je broj mladih punoljetnih osoba, starosti od 18 do 21 godine, koji su izvršili krivično djelo", objasnio je Milić.

Kako je naveo, maloljetnici su, prema statitističkim podacima, izvršili 42 krivična djela protiv života i tijela, a protiv sloboda i prava čovjeka i građanina izvršili su 12 krivičnih djela.

On je dodao da je protiv polnih sloboda izvršeno jedno krivično djelo, a protiv imovine 187 djela. Kako je naveo Milić, broj žrtava krivičnih djela je 237.

Prema njegovim riječima, kod maloljetnika postoji i veliki problem sa alkoholom i kockom i “postavlja se pitanje da li je riječ o igri ili devijantnom ponašanju".

"To predstavlja veliki problem društva koji je gotov identičan sa upotrebom psihoaktivnih supstanci i skoro se na jednako tešak način liječi", ocijenio je Milić.

Prema njegovim riječima, visokotehnološki kriminal takođe predstavlja “veoma veliki problem”.

"Veliki napredak tehnologije, pored niza povoljnosti koje ima, donio je i ekspanziju visokotehnološkog kriminala i predstavlja polaznu osnovu za ugovaranje tuča i drugih krivičnih djela putem društvenih mreža", rekao je Milić.

Kako je objasnio, moraju se edukovati roditelji koji, kako on smatra, nemaju dovoljno znanja o naprednoj tehnologiji. Milić je kazao da je problem i vršnjačko nasilje gdje se razlikuju nasilje kod dječaka i djevojčica. Kako je objasnio, riječ je o primjenjivanju psihičkog i fizičkog nasilja.

"Nedovoljan je stepen angažovanosti pedagoškog kadra čemu treba da se posveti više pažnja, a dešava da se određeni sukobi riješavaju na nivou škole i ne dolazi do uključivanja drugih organa", poručio je Milić.

Vukićević: Porodica kao osnovna ćelija društva ugrožena

Predstavnik Centra za djecu i mlade "Ljubović", Novo Vukićević, kazao je da problem maloljetničke delikvencije ima tendenciju stalnog porasta.

"Ova tema predstavlja gorući problem u našem društvu kao i društvu u regionu, jer problem maloljetničke delikvencije koji se javlja u poslednje vrijeme sa tendencijom stalnog porasta treba da zabrine društvo i uputi na preventivne akcije kako bi se smanjilo", kazao je Vukićević.

On je ocijenio da je porodica kao osnovna ćelija društva ugrožena.

"Preko 90 odsto djece koja su prošla kroz instituciju bila su djeca sa porodičnim problemima", objasnio je on.

Vukićević je upozorio na pojavu da se korisnici ustanove koje su žrtve porodičnog nasilja kasnije pojave kao nasilnici. On je ukazao na lošu saradnju porodice sa institucijama za socijalni rad dodajući da "treba raditi na jačanju porodica i institucija".

Za školu kao vaspitno-obrazovanu ustanovu, Vukićević je kazao da je nemoćna.

"Školi su vezane ruke, jer je izražena obrazovna funkcija, a vaspitna zapostavljena“, ocijenio je on.

On je naveo podatak da je kroz ustanovu prošlo 315 ubica, a najmlađi je imao osam godina.

"Od osnivanja do danas, za period od 50 godine, kroz prihvatnu stanicu Ustanove koja se bavi zbrinjavanjem djece koja se nađu u stanju socijalne potrebe u izvršenju krivičnog djela prošlo je 4.417 djece", naveo je Vukićević.