PREDLOZI POSLANIKA DF-A

Predložene izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Komisija je, kako se navodi, dužna da odmah obavjesti Vrhovnog državnog tužioca o saznanjima da postoji osnov sumnje o nezakonito stečenoj imovini javnih funkcionera
65 pregleda 6 komentar(a)
Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Foto: Luka Zeković
Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 16.03.2015. 14:50h

Imovina koju su javni funkcioner i članovi njegove uže porodice, stekli za vrijeme mandata, kao i dvije godine nakon prestanka funkcije, koja nema pokriće, smatraće se da je stečena protivzakonito, predviđeno je izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Izmjene su predložili poslanici Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević i Janko Vučinić. Predviđeno je da svaki podnosilac izvještaja garantuje pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovrnošću tačnost i ažurnost podataka. „Imovina koju su javni funkcioner i članovi njegove uže porodice, stekli u vrijeme trajanja mandata i vršenja javne funkcije, kao i dvije godine nakon prestanka funkcije, koja nema pokriće u prijavljenim prihodima poreskoj adminsitraciji i Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, ili koja nije prijavljena kao imovina javnog funkcionera i članova njegove uže porodice, smatraće se protivzakonito stečenom imovinom“, kaže se u obrazloženju. Komisija je, kako se navodi, dužna da odmah obavjesti Vrhovnog državnog tužioca o saznanjima da postoji osnov sumnje o nezakonito stečenoj imovini javnih funkcionera, radi pokretanja istražnog postupka. Zakon o sprječevanju sukoba interesa se više puta mijenjao, što pokazuje da se radi o propisu koji je, kako navode poslanici DF, podložan političkom uticaju interesno povezanih struktura koje žele da sačuvaju postojeće mehanizme uticaja. „Imajući u vidu da zbog nedostatka političke volje vlasti da izgradi i efikasno primjenjuje sistemske mehanizme za otkrivanje, krivično gonjenje i presuđivanja slučajeva visoke korupcije, postoji osnovana sumnja da je određeni broj visokih funkcionera vlasti, zloupotrijebio svoje funkcije u cilju sticanja enormne imovine u zemlji i inostranstvu“, kaže se u predloženom zakonu. Poslanici DF ocjenjuju da je izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa nepohodno definisati mehanizme koji će pomoći policiji, poreskim organima i tužilaštvu da efikasnije locira imovinu stečenu korupcijom, za koju javni funkcioner nema pokriće u prijavljenim prihodima ili je nije ni prijavio.

Preporučujemo za Vas